‘Een Integraal Zorgakkoord zonder duurzaamheid is onverantwoord’

23-08-2022

’In het Integraal Zorgakkoord (IZA) worden geen afspraken gemaakt voor verduurzaming van de zorgsector, zo blijkt uit de uitgelekte conceptversie van het document. Dit terwijl de zorgsector jaarlijks meer dan 300.000 ton afval produceert en 8 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot veroorzaakt. Ironisch genoeg wordt klimaatverandering beschouwd als de grootste bedreiging van de volksgezondheid. Dat het IZA, als richtinggevend akkoord voor de zorg, hieraan voorbij gaat is onbegrijpelijk en onverantwoord.’

Opiniestuk in NRC
NRC publiceerde op 22 augustus een opiniestuk van Marije Baan (beleidsmedewerker Groene Zorg Alliantie), Evelyn Brakema (voorzitter Groene Zorg Alliantie), Diederik Gommers (intensivist Erasmus MC) en Michel van Schaik (directeur Gezondheid Rabobank) die deze heikele situatie aan de kaak stellen.

Leiderschap tonen
De schrijvers stellen verder: ‘Het is hoog tijd dat duurzaamheid integraal onderdeel gaat uitmaken van het denken en doen van de zorgsector. Dat vraagt om visie en duidelijke, afdwingbare doelstellingen in het IZA, die passen binnen de generieke klimaatcommitments van
Nederland. Nog tot half september is er de tijd voor het ministerie van VWS om leiderschap te tonen en voor de onderhandelende partijen om eisen te stellen omtrent duurzaamheid. Want zonder duurzaamheid als uitgangspunt heeft dit Integraal Zorgakkoord geen toekomst.’

Bekijk hier de volledige tekst: Opiniestuk 'Een Integraal Zorgakkoord zonder duurzaamheid is onverantwoord'