Eerste CO2-routekaarten care

23 juli 2020

Careyn en GGZ Breburg hebben een eerste CO2-routekaart gemaakt voor hun vastgoed. Dat betekent dat ze in kaart brengen met welke maatregelen ze voor hun vastgoed 50% CO2-reductie kunnen halen in 2030 en via welke route ze bijna CO2-neutraal kunnen worden in 2050. Ze gebruikten daarvoor de CO2-reductietool die speciaal voor de zorg is ontwikkeld door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg.

GGZ Breburg het de routekaart uitgewerkt voor twee grote locaties. Voor de rest van het vastgoed is de basis gelegd door de verplichte energiebesparingsmaatregelen in te plannen. Voor alle locaties samen wordt nu een reductie van 44% berekend. Voor 2050 gaapt er nog wel een groot gat met het doel van 95% CO2-reductie. Maurice Roovers, projectleider duurzaamheid van GGZ Breburg is erg enthousiast over het opstellen van deze routekaarten omdat je dan naar je doel toeloopt in plaats van uitgaat van wat je op de korte termijn kunt doen. Het helpt ook bij keuzes voor renovatie of nieuwbouw of afstoten en het verduurzamen van het Meerjarenonderhoudsplan.

De ervaring van Facilitair manager Careyn Arno van der Spek laat zien dat de eerste stappen een goed begin opleveren. Zowel voor de energietransitie als draagvlak in de organisatie. Het reductiepotentieel is al voor 70% van het vastgoed goed in kaart gebracht en de doelstelling om in 2030 50% CO2 te reduceren ligt voor het eigen vastgoed binnen handbereik. De aanpak wordt volledig ondersteund door manager facility management Careyn Paul Mulder. Het inzicht in het terugverdienen van de investeringen was hiervoor belangrijk. De resultaten worden in de vorm van het Meerjarenonderhoudsplan gecommuniceerd naar de Directie en Raad van Bestuur.

Lees de praktijkverhalen van Careyn en GGZ Breburg op de website van het EVZ: voorbeelden portefeuilleroutekaart


Afbeelding: Portefeuilleroutekaart Careyn: Dashboard van de CO2-reductietool