Elf zorginstellingen in IJmond in actie voor duurzame zorg

31-10-2022

Elf zorginstellingen in IJmond en Zuid-Kennemerland tekenden op 25 oktober 2022 de tweede regionale Green Deal Zorg – van routekaart naar concrete acties. Zo spreken ze af om zich, net als de afgelopen vier jaar, de komende jaren in te zetten voor het sneller verduurzamen van de zorginstellingen. De instellingen waren te gast bij Hartekamp Groep in Heemstede om kennis uit te wisselen en samen de komende periode tegemoet te treden.

Dit is voor de meeste instellingen de tweede regionale Green Deal Zorg die zij tekenen. Na een periode van kennis uitwisselen en samen ontdekken wat werkt, is het tijd voor actie. Karen Overtoom, projectleider vanuit Omgevingsdienst IJmond. “Duurzame zorg is nog steeds in alle aspecten een uitdaging voor deze sector. Omgevingsdienst IJmond en Milieu Platform Zorgsector (MPZ) ondersteunen regionaal om met het delen van kennis naar concrete acties te gaan.”

Green Deal Zorg: naar concrete acties
Deze regionale Green Deal Zorg geeft acties op drie hoofdthema’s. Samen gaan de organisaties voor CO2-reductie door energie besparen en inzet van duurzame energie. Ze gaan voor een duurzaam beleid op mobiliteit en inkoop. En er wordt gewerkt aan circulariteit in de zorg door het verminderen van gebruik van grondstoffen én terugdringen van restafvalstromen. Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water en voedsel. Het doel van de Green Deal Zorg is om in 2030 60% minder CO2 uit te stoten. Dit sluit aan bij de doelen uit het nationale Klimaatakkoord.

Deelnemende partijen
De partijen die deze Green Deal Zorg ondertekenden zijn MPZ, gemeente Haarlem, Omgevingsdienst IJmond, Zorgcirkel, ViVa! Zorggroep, Spaarne Gasthuis, Hartekamp Groep, Heliomare, Sint Jacob, Zorgbalans, Kennemerhart, Dijklander Ziekenhuis, HVO-Querido en Rode Kruis Ziekenhuis.

Zorginstellingen in IJmond in actie voor duurzame zorg

Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ en Omgevingsdienst IJmond
In 2015 tekenden diverse zorginstellingen en Omgevingsdienst IJmond de eerste Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame zorg’. Omgevingsdienst IJmond maakte toen met instellingen uit het werkgebied een regionaal netwerk om kennis te delen en samenwerking te bevorderen. De Green Deal heeft als doel de verduurzaming te versnellen. Inmiddels is een derde landelijke Green Deal Zorg getekend, die loopt van 2022 tot 2026. Omgevingsdienst IJmond heeft een coördinerende rol voor de regio.