Expertisecentrum verduurzaming zorg

10 oktober 2019

*Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, is het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg door de overheid gelanceerd tijdens het congres van de Green Deal Duurzame Zorg. Het expertisecentrum heeft in eerste instantie als doel om zorggebouwen, waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen, verder te verduurzamen om zo aan de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord te kunnen voldoen. Stichting Stimular/MPZ voert samen met onderzoeksinstituut TNO het programma van het expertisecentrum uit door het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis en het stimuleren van innovaties in de zorgbouw.

Het expertisecentrum ondersteunt de zorgsector onder anderen bij het opstellen van factsheets met gevalideerde informatie over verschillende CO2-emissiereducerende maatregelen, het verzorgen van innovatieworkshops, het inrichten van een centrale vraagbaak en het initiƫren van onderzoek. Daarnaast helpt ze de sector bij het opstellen van portefeuille-routekaarten en biedt het een centraal punt met relevante informatie over CO2-emissiereductie in de zorg. Het expertisecentrum acteert op basis van de behoefte van de sector. Periodiek worden de activiteiten afgestemd met de zorgkoepels (NFU, NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN).

Het programma maakt onderdeel uit van het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed, mogelijk gemaakt door inspanningen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. TNO, Stimular/MPZ, Kenniscentrum Sport, Ruimte OK, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO werken daarin met elkaar samen.

GeĆÆnteresseerd in het verduurzamen van uw zorggebouw? Het Expertisecentrum is te benaderen via www.dezorgduurzaam.nl

Stichting Stimular/MPZ
Lars Luscuere
010 – 2450303