GGz Breburg ontvangt bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg

19 oktober 2020

GGz Breburg heeft het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg behaald voor haar twee hoofdlocaties Tilburg en Breda. Donderdag 15 oktober 2020 is het certificaat in ontvangst genomen door Rob Storms (Directeur Financiën, ICT, Facilitair en Vastgoed van GGz Breburg) in online aanwezigheid van Noelle Peters Sengers (gemeente Tilburg) en Henriette Stoop (gemeente Breda).

Als zorgaanbieder met jaarlijks zo’n 11.000 cliënten in de regio Midden- en West Brabant streeft GGz Breburg ernaar om de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. In 2018 heeft GGz Breburg zich daarom aangesloten bij de Green Deal Zorg Breda en de Green Deal Zorg Hart van Brabant. Met de aangereikte Milieuthermometer heeft GGz Breburg een goede tool in handen om de aandacht voor duurzaamheid in de organisatie te borgen.

Enkele voorbeelden van verduurzaming binnen GGz Breburg zijn: een energiebesparing van 6% in 2019, de plaatsing van zonnepanelen en de installatie van elektrische oplaadpunten. In het verlengde van duurzaam rijden en minder auto’s in de stad is er samen met de wijk rondom de Tilburgse hoofdlocatie een pilot gestart met de elektrische deelauto. Daarnaast is, als onderdeel van de aanpak in 2020, ook de ‘Routekaart CO2 reductie’ voor in totaal 10 locaties van het vastgoed opgesteld. Hieruit volgt een werkplan wat in 2030 zal leiden tot naar verwachting 50% CO2 reductie.

“Duurzaamheid is een belangrijk thema voor ons allen”, aldus Rob Storms namens GGz Breburg. “Vol energie zullen we daar blijvend invulling aan geven. We hebben het onderwerp omarmd en onderdeel gemaakt van het meerjarenbeleidsplan. Daarmee is “het verduurzamen van GGz Breburg het nieuwe normaal.”

In reactie op de prestatie van GGz Breburg meldt Wethouder Oscar Dusschooten (Energietransitie) van de gemeente Tilburg: “Het is mooi om te zien dat de Green Deal tot dit geweldige resultaat heeft geleid. GGz Breburg toont aan dat het haalbaar is om de CO2-uitstoot flink te verlagen. Het is een voorbeeld dat hopelijk door velen, zowel in als buiten de zorgsector, wordt gevolgd. Daarom zetten we als gemeente Tilburg graag de samenwerking via Green Deals voort!”

Ook Miriam Haagh, wethouder Gezondheid, onderschrijft dit: “Het is een fantastische prestatie van GGz Breburg, want het behalen van het certificaat Brons is niet eenvoudig. Zeker in deze tijd waar corona heel veel vraagt van organisaties en medewerkers. GGz Breburg laat hiermee zien dat ze al werkt en blijft werken aan een duurzame bedrijfsvoering. Een opgave waar zij dankzij de Green Deal Zorg niet alleen voor staat. Doordat zorginstellingen en gemeenten hierin samenwerken en kennis delen, blijkt ook in deze lastige tijden veel mogelijk.”