Green Deal Zorg Helmond/De Peel van start

2 juli 2020

Deze regionale Green Deal Zorg start 1 juli en duurt 3 jaar en heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren. Met de afspraken geven partijen invulling aan de landelijke energieopgave én de gemeentelijke doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast wordt op tal van andere gebieden gewerkt aan verduurzaming, zoals vermindering van afval, zorgvuldige keuze van vervoersmiddelen – o.a. ten gunste van de luchtkwaliteit en bewuste inrichting van gebouwen en terreinen met het oog op de toekomst.

Hoofdrolspelers in de Green Deal zijn de zorginstellingen Combinatie Jeugdzorg, LEV groep, ORO, Savant Zorg en De Zorgboog. Op 1 juli zetten deze 5 zorgverleners samen met de gemeente Helmond, gemeente Asten, gemeente Someren, gemeente Deurne, gemeente Gemert-Bakel, gemeente Laarbeek, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en MPZ hun handtekening onder de Green Deal.

De gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek ondersteunen de deal van de zijlijn. Ook de GGZ Oost Brabant en het Innovatiehuis De Peel zijn betrokken bij de deal, als actief steunend partner en initiërende partner. De Green Deal zorg Helmond/ De Peel is tevens verbonden met de Green Deal Nederland ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’.

De zorgsector heeft van nature de focus op precies dat: Zorg voor de mens. Maar in deze tijd wordt het ook steeds belangrijker zorg te hebben voor de leefomgeving van de mens en zorgvuldig om te gaan met het klimaat, energie en het milieu. Inzet op deze thema’s helpt tevens om grip te houden op de vaste lasten en huisvesting. Veel zorginstellingen zijn daarom aan het nadenken hoe om te gaan met duurzaamheidsvraagstukken. Ook de overheid is in dit traject betrokken, zowel stimulerend door bijvoorbeeld subsidies, als controlerend, door controle en handhaving. Met andere woorden: Doe je het niet zelf, dan komt de overheid langs en legt het op. Voor de 5 zorginstellingen uit deze Green Deal is dit laatste niet aan de orde; zij zijn proactief met het onderwerp aan de slag. Dit alles om te zorgen dat voor zowel milieu, als portemonnee duurzaamheid wordt ingebed in de bedrijfsvoering in de zorg.

Onder de vlag van de Green Deal worden de instellingen uitgedaagd actief aan de slag te gaan met verduurzaming. Dit is niet vrijblijvend; in het traject wordt gemonitord en geëvalueerd. De partners ontmoeten elkaar tussendoor om kennis en kunde uit te wisselen, wat een belangrijke meerwaarde vormt. Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is hierbij een partner als kennisbank voor de deelnemers.

Voor de deelnemers staat de handhaving voor de duurzaamheidsthema’s die zij oppakken, zoals energie, afval en vervoer on hold gedurende de looptijd. De Green Deal gaat er van uit dat er meer resultaat behaald kan worden met willen en samenwerken, dan met moeten en controleren.

Kortom: Bij deze deal wint iedereen.