Het Altrecht pad naar het certificaat ‘zilver’

9-3-2020

Altrecht heeft haar bedrijfsvoering in 24 locaties in Utrecht en Zeist structureel verduurzaamd. 19 januari nam de bestuurder Lex de Grunt 24 certificaten Milieuthermometer zilver in ontvangst.

Bron: Slotstad.nl, fotograaf: Mel Boas

George Müller, die Altrecht ondersteund heeft in dit proces, vertelt dat het drie jaar terug nog lang niet vanzelfsprekend was om duurzaamheidsbeleid uit te voeren. George: “In 2016 zijn we al gestart met verduurzaming. Er moest veel gebeuren. We zitten op een groot stuk grond met verschillende gebouwen, maar er waren slechts twee energiemeters aanwezig op het gehele terrein”.

Het krijgen van inzicht in het energieverbruik en het installeren van slimme meters was een van de eerste acties. Daarna zijn we verder gegaan, stap voor stap, want verduurzaming moest ‘erbij’ gedaan worden. “Wij hebben veel gehad aan de Milieuthermometer zorg. Dit zorgde voor een gestructureerde aanpak en het leverde veel inzicht op om vervolgens beleid te maken. Zoals bijvoorbeeld een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Het vertalen naar een stappenplan was eigenlijk vrij eenvoudig: je kunt het bijna kopiëren en plakken”, aldus George. “De Milieuthermometer heeft ons echt geholpen om onze doelen te bereiken”.