Historisch klimaatakkoord met 195 landen
12 december jl. stemmen de delegaties van 195 landen voor het klimaatakkoord dat de broeikasgassen moet terugdringen. De afspraak is dat de temperatuurstijging niet hoger dan 2 graden mag worden, met 1,5 graad als streefwaarde.

Wat zijn de reacties

  • President Barack Obama: “Een keerpunt voor de wereld.”
  • Christine Lagarde, IMF-topvrouw: “Een cruciale stap voorwaarts.”
  • Premier Rutte: “Historisch en goed nieuws voor Nederland, Europa én de wereld. Ook de afspraak om de temperatuur stijging te beperken tot minder dan 2 graden is een heel belangrijke stap.”
  • Wetenschappers: “De ecosystemen zullen bij 2 graden stijging ernstig worden verstoord.”
  • Greenpeace: “Het akkoord schiet te kort maar biedt hoop.”

Taak voor de zorg

Premier Rutte wijst naar bedrijven en instellingen als de doelgroep die het meest moeten gaan doen tegen de klimaatverandering. De route naar een oplossing is zo snel mogelijk toewerken naar een fossielvrije of CO2 emissieloze bedrijfsvoering. Over 20 jaar is de 2 graden temperatuurstijging met de huidige emissies immers al bereikt.

Hoe ziet de route naar een CO2 vrije bedrijfsvoering zorg eruit?

Het stappenplan naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering houd onder andere de volgende stappen in:

  • Het nemen van alle energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen 7 jaar terugverdienen. Dit resulteert in 20-50% energiebesparing.
  • Overstappen op echte duurzame groene stroom, van additionele duurzame opwekking – kan in 1-5 jaar.
  • Zelf duurzame elektriciteit opwekken – kan deels in 1 tot 10 jaar met PV zonnepanelen.
  • De resterende energie voor verwarming gaat elektrisch – (heat panels, warmtepompen ,WKO), dit kan in 5-15 jaar.


Als deze route uitgewerkt wordt in het lange termijn huisvestingsplan blijven de investeren te overzien. De energiekosten zullen gaandeweg dalen, evenals de CO2-emissies. Het kan technisch en economisch, maar het is de opgave om iedereen mee te krijgen.