Hoge opkomst landelijk tekenmoment Green Deal Zorg 3.0

Ruim 150 zorgpartijen hebben de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ sinds de lancering op 4 november al ondertekend. Op donderdag 8 december was het landelijk tekenmoment in Amersfoort met een hoge opkomst van organisaties uit het hele land. In de nieuwe Green Deal zijn concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Ook wordt meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom.

Vijf thema’s in de Green Deal 3.0

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering.
  2. Vergroten van kennis & bewustwording, duurzaamheid in de curricula van zorgonderwijs.
  3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel 30% CO2-reductie in 2026 en klimaatneutraal in 2050 voor vastgoed en vervoer.
  4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel 25% minder restafval in 2026 en maximaal circulaire zorg in 2050.
  5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

Met de ondertekening van de nieuwe Green Deal laat de organisatie zien dat de:

  • organisatie de doelen van de Green Deal 3.0 onderschrijft
  • medewerkers vanuit het bestuur de boodschap krijgen dat duurzame zorg bij de strategie past
  • zorgsector maatschappelijk verantwoord bezig is. Dat kunnen we alleen met elkaar

Nog niet getekend?
Mee tekenen met de Green Deal versterkt de boodschap in de sector. Dit is nodig omdat via Europa de komende jaren heel veel verplicht gaat worden. De Green Deal is een intentieverklaring en hier zitten geen harde verplichtingen aan. Daarom de oproep: teken mee!

Het moet sneller, het moet sneller, collega's! Dus collega-bestuurders in het land van zorgorganisaties, hier is bestuurlijk draagvlak. Als je er nog niet bij bent, kom aan boord, en zorg dat ook jij verduurzaamt met jouw organisatie.
Bert van de Haar, bestuurder Leger des Heils