Inleveren update routekaart voor 1 januari 2024

30-06-2023

Een groot deel van de zorginstellingen heeft een eerste versie van de portefeuilleroutekaart opgesteld en ingeleverd bij de branche of Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Uit de analyse van deze routekaarten werd duidelijk dat de zorg goed op weg is en zicht heeft de tussendoelen voor de CO2-emissiereductie in 2030 te behalen. Wel is bij veel instellingen nog overleg nodig tussen vastgoedmanagers en bestuur voor afspraken over de financiële dekking.

In 2022 heeft Europa (en in navolging daarvan ook Nederland) de ambities verhoogd en gelegd op 55% CO2-reductie in 2030 en 100% in 2050. In de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 heeft ook de zorgsector uitgesproken hieraan te gaan werken.

Extra wetgeving
Met de extra wetgeving in 2023 voor energiebesparing (waaronder Informatieplicht/EED) en de afspraak dat onder andere de DUMAVA-subsidieregeling tot 2030 door blijft lopen, zijn meer maatregelen verplicht én mogelijk. Daarom is het belangrijk dat alle zorgorganisaties voor 1-1-2024 een update maken van de CO2-routekaart waarin de voortgang en nieuwe situatie tot uitdrukking komt en deze te delen met EVZ.

Waarom 1 januari 2024?
De nieuwe datum van 1 januari 2024 is gekozen door de zorgbranches en regiegroep van de Green Deal Duurzame Zorg omdat deze datum aansluit bij de wettelijke verplichtingen om 1 december a.s. aan de Informatieplicht en (indien van toepassing) Onderzoeksplicht energiebesparing en EED-auditplicht te voldoen. Dit vraagt informatie die ook voor de portefeuilleroutekaart relevant is. In 2024 volgt dan een nieuwe analyse over de lopende plannen en acties in de zorg rond de energietransitie. Dit helpt de zorgsector om knelpunten goed te agenderen en samen aan te pakken.