MPZ: Duurzaamheid is nog te versnipperd”

16-02-2022

Redacteur Laura van Elst interviewde onlangs MPZ-bestuursleden Ad van Boxmeer en Omayra Nooitgedagt in het laatste nummer van Zorgvisie (9 februari jl.). Graag delen we enkele alinea’s uit het interview.

MPZ: ‘Duurzaamheid is nog te versnipperd’
De groene revolutie is in volle gang. Toch vreest MPZ Milieuplatform Zorgsector (MPZ) dat een significant deel van de zorgorganisaties de 2030 CO2-doelstelling niet op eigen kracht gaat halen. Daarom lobbyt MPZ bij VWS en zorgverzekeraars voor beleid en financiering. ‘Nieuwe subsidieregelingen zijn in aantocht, maar nog verre van voldoende’, vertelt bestuurslid Omayra Nooitgedagt. ‘Alleen via de andere ministeries krijgt duurzaamheid aandacht, dat is onvoldoende’, vertelt MPZ-voorzitter Ad van Boxmeer.

Milieu Platform Zorg werd in 1994 in het leven geroepen om milieuzorg in de zorgsector te verankeren. Die missie startte low profile met het creëren van bewustwording. Inmiddels telt MPZ ruim 200 leden in de cure en care en is de organisatie uitgegroeid tot kennistank voor de zorgsector.

Behoefte aan criteria
Omayra Nooitgedagt, beleidsadviseur Duurzaamheid bij het Medisch Centrum Leeuwarden, is sinds 2001 betrokken bij het MPZ en zit sinds 2015 in het bestuur. Bij aanvang constateerde zij dat duurzaamheid eerder uitzondering dan regel was binnen de zorgsector. ‘Het milieuzorgsysteem ISO 14.001 vertelde wel waar organisaties aan dienden te voldoen qua wetgeving, maar niet hoe. De behoefte aan concrete criteria en tools was dan ook groot’, vertelt Nooitgedagt, één van de founding fathers van de Milieuthermometer Zorg. Via werkgroepen krijgt het milieumanagementsysteem handen en voeten. ‘Hiermee toetsen wij het integrale duurzaamheidsbeleid binnen organisaties: van CO2-routekaarten, afvalrecycling en circulaire inkoop tot de healing environment.’ En bijkomend voordeel: wie het MPZ-keurmerk draagt, is door de overheid vrijgesteld van de wettelijke energie-audits.

De vraag naar kennis en tools groeit met de dag. Daarom introduceerde MPZ naast de thermometer ook de Gevaarlijke stoffen applicatie, de Duurzaam inkopen tool en de CO2 Routekaart Zorg. Voor zijn leden bundelt het MPZ zoveel mogelijk kennis in webinars en een kennisbank. Om duurzaamheid een landelijk platform te geven, nam MPZ het initiatief voor de eerste Green Deal. De 2.0-versie leidde in 2020 tot landelijk werken aan energiebesparing bij het vastgoed en oprichting van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg, een samenwerking tussen TNO en Stichting Stimular. ‘Steeds meer lijnen komen bij elkaar’, vertelt Ad van Boxmeer, beleidsadviseur Duurzaamheid bij BrabantZorg en bestuursvoorzitter bij MPZ.

▶ Ben je (proef)abonnee op Zorgvisie? Lees hier het volledige artikel.