Klimaatconferentie Glasgow 2021: ambities Nederland

15-11-2021

Minister De Jonge sprak tijdens de Klimaatconferentie in Glasgow (november 2021) uit dat de Nederlandse zorgsector zich voorbereidt op de gevolgen voor de gezondheidszorg door klimaatverandering. De klimaatcrisis is ook een gezondheidscrisis. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Omdat er bijvoorbeeld meer kans is op overstromingen, kunnen daardoor slachtoffers vallen. Hittegolven kunnen zorgen voor extra ziekte en sterfte onder kwetsbare groepen.

De minister wil de zorg ondersteunen en een duurzame gezondheidszorg bevorderen. Hij sluit zich daarbij aan bij een wereldwijde oproep om voorbereid te zijn op de veranderingen die het gevolg zijn van klimaatverandering. De minister en de staatssecretaris hebben daarom ‘commitments’ uitgesproken.

In deze video de toezegging van minister De Jonge voor de Klimaatconferentie.