Libra Revalidatie & Audiologie is goud waard!

Eerste revalidatie instelling in Nederland met Milieukeur en Milieuthermometer Goud
foto: Marie-Louise Vossen, Raad van Bestuur, met het certificaat

12 april 2021

Libra Revalidatie & Audiologie is de eerste revalidatie instelling in Nederland die het gouden certificaat van de Milieuthermometer Zorg heeft behaald. Met het certificaat voor de locaties in Eindhoven en Tilburg onderscheidt een instelling zich en kan deze voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaamheid vanuit de overheid en de maatschappij. Aan het gouden certificaat van Milieuthermometer Zorg is het nationale keurmerk Milieukeur voor een duurzame bedrijfsvoering gekoppeld. Het keurmerk staat onder toezicht van de Raad van Accreditatie.

Marie-Louise Vossen, Raad van Bestuur: ‘We streven naar uitstekende zorg en behandeling voor onze klanten maar dat kan in onze beleving alleen als je ook verantwoordelijkheid neemt voor een gezonde leefomgeving waarin duurzaamheid in je bedrijfsvoering het uitgangspunt is. De toekenning van het keurmerk is voor ons een fantastische mijlpaal.

Waar bij het zilveren certificaat duurzaam inkopen centraal stond, gaat het gouden certificaat nog een stap verder. Het betekent dat Libra o.a. garant staat voor duurzaam bouwen en transparantie in de verslaglegging over duurzaamheid. ‘We laten zien dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Het is een prestatie waar iedere medewerker zijn steentje aan bijdraagt. Het behalen van het gouden certificaat van de milieuthermometer geeft aan dat we klaar zijn voor de toekomst. Het bijbehorende Milieukeur is de kers op de taart,’ zegt een trotse Jan de Groot, manager Bedrijfsvoering van Libra.

Over Libra Revalidatie & Audiologie
Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding
voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking in Brabant en Noord-Limburg.