Medisch Centrum Leeuwarden kiest als eerste Nederlandse ziekenhuis voor duurzame aardwarmte

28 september 2020

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) kiest als eerste ziekenhuis in Nederland voor
duurzame aardwarmte (geothermie) van het consortium Warmte van Leeuwarden. Dit is een
samenwerking tussen Ennatuurlijk, Bouwgroep Dijkstra Draisma, EBN en Shell. Het ziekenhuis
heeft de ambitie om binnen tien jaar geen aardgas meer te gebruiken voor de primaire
energievoorziening, met een CO₂-reductie van ruim 50 procent.

Primeur voor de zorg

Begin 2021 wordt een warmtewinput in Leeuwarden geboord en getest door het consortium. Bij een
geslaagde test kan vervolgens de aanleg en aansluiting op het warmtenet van Ennatuurlijk plaatsvinden.
Het MCL kan dan in 2022 gefaseerd overschakelen van aardgas op aardwarmte. Wanneer de aansluiting op het netwerk is gerealiseerd, brengt dat de CO2-uitstoot van MCL in aanzienlijke mate terug.

Met geothermie zorgt het MCL ervoor dat zij bijna 800.000 m3 aardgas per jaar minder verbruiken. Het geothermieproject in Leeuwarden is uniek in zijn soort in Nederland; als het project loopt zoals gepland,zal het MCL het eerste ziekenhuis in Nederland zijn dat gebruik maakt van geothermie.

“Duurzaamheid is een volwaardig onderdeel van ons ondernemingsbeleid”, zegt Patrick Vink,
bestuursvoorzitter van het MCL. “We staan voor duurzame, toekomstbestendige gezondheidszorg waarbij we goede kwaliteit van zorg willen leveren. Tegelijkertijd belasten we het milieu zo min mogelijk en nemen daarmee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons ziekenhuis geldt als voorloper en we houden ons daarbij aan de vereiste wetgeving.”

Positieve impact, duurzame toekomst

Andy van der Geest, projectleider bij het MCL, licht toe: “Het afgelopen jaar is er veel onderzoek gedaan naar een aansluiting op het toekomstige warmtenet. Bedrijfszekerheid van de warmtelevering is voor het MCL een noodzakelijke voorwaarde. Er zijn verkennende gesprekken geweest tussen Ennatuurlijk en het MCL. De aansluiting op het warmtenet Leeuwarden is van toegevoegde waarde binnen de toekomstige duurzame energievoorziening van het MCL. Warmte vanuit geothermie speelt een belangrijke rol bij de energietransitie en het terugdringen van onze Co2 uitstoot. Daarom heeft het MCL een positief besluit genomen en is de samenwerking met Ennatuurlijk gestart.”

Trots op, keuze voor geothermie

“We zijn enorm trots op de keuze van het MCL voor duurzame geothermie”, vertelt Peter Slot,
Ontwikkelaar Duurzame Warmte bij Ennatuurlijk. “Met het oog op alle mogelijkheden, en de positieve impact, kan het MCL de toekomst straks een stuk duurzamer tegemoet gaan. Daarmee is de aansluiting van het ziekenhuis op het warmtenet van Ennatuurlijk een unicum voor de zorg. Zo hopen we ook ziekenhuizen klaar te maken voor de energietransitie, in Leeuwarden en in de rest van Nederland.”

Kopgroep van Leeuwarden

De afgelopen jaren zijn er constructieve gesprekken geweest met een groep van grote zakelijke
gasverbruikers in Leeuwarden, waaronder MCL. Deze groep met grote afnemers hebben wij tot de
“Kopgroep van Leeuwarden” benoemd en hen actief meegenomen in de ontwikkeling van het warmtenet
en de aardwarmtebron. Zonder deze kopgroep, komt er ook geen warmtenet en geen aardwarmte. Andere deelnemers zijn Achmea, M7 Real Estate en ING voor hun panden in Leeuwarden en er volgen nog meer kopgroepleden”.