Certificaat Milieuthermometer Zorg Brons SKB en Slingeland

24 februari 2020Eind 2019 behaalden het SKB en het Slingeland Ziekenhuis het certificaat “Milieuthermometer Zorg Brons”. De twee ziekenhuizen gaan dit jaar samen verder onder de naam Santiz. Dit allereerste gezamenlijke Santiz certificaat is 24 februari uitgereikt door Tineke Zomer (wethouder duurzaamheid, klimaat en milieu van de gemeente Winterswijk) aan Erwin Bomers (Raad van Bestuur van Santiz).

Zowel het SKB als het SZ hebben het certificaat behaald, door de milieu inspanningen van de afgelopen jaren. Op deze manier laat Santiz zien dat milieuzorg goed is ingebed in de organisatie.
Dat geldt niet alleen voor energiebesparing, maar ook voor afvalscheiding en –preventie, omgaan met gevaarlijke stoffen, afvalwater, vermindering waterverbruik, groenbeheer, vervoersplan, voeding en het voorkomen van verontreiniging van bodem en lucht.

Dit alles is een begin. De toekomst van milieuzorg binnen Santiz ziet er zo:

Meer lezen over verleden en toekomst milieuzorg.

Lees presentatie van Bert Wieringa
presentatie uitreiking bij SKB, 2020, Bert Wierenga