Milieuthermometer Zorg geeft vrijstelling voor de verplichte energieaudit (EED)

Volgens de wet (Energy Efficiency Directive, ofwel EED) had elke grote zorginstellingen 5 december 2015 een energieaudit rapportage moeten inleveren bij het bevoegd gezag. MPZ heeft hier al eerder melding over gemaakt.

Deze wetgeving betekent voor alle instellingen, niet zijnde een ziekenhuis, veel werk voor rapportages met inventariseren van het historisch energieverbruik en analyses met weinig toegevoegde waarde. De maatregelen die genomen moeten worden zijn op voorhand bekend en door dezelfde overheid in het activiteitenbesluit aangegeven. Zinvoller is deze lijst van maatregelen direct op te pakken en te verwerken in het lange termijn huisvestingsplan.

Het Ministerie heeft intussen overlegt welke keurmerken in aanmerking komen voor vrijstelling voor de energie-audits. Het keurmerk Milieuthermometer Zorg, welke dit jaar is vernieuwd en aansluit op het nieuwe activiteitenbesluit is als goed beoordeeld en geeft vrijstelling voor de EED. Amsterdam had al gemeld aan haar instellingen dat met het keurmerk geen apart energie/audit meer nodig is. Meerdere omgevingsdiensten sluiten zich bij deze aanpak aan.

Groot voordeel van Milieuthermometer is dat duurzaamheid in den breedte aangepakt wordt. Inzet van de Milieuthermometer leidt tot meer besparingen en meer milieuwinst in de keten. Tevens krijgt de instelling zelf meer regie over de planning van uitvoering van de maatregelen.

Wilt u, of moet u wel snel een energie-audit uitvoeren/ Met de branchevereniging Actiz, GGZ Nederland en VGN is ook een format opgesteld om voor u tijd te besparen.