Nieuw: branchegemiddeldes Milieubarometer voor drie care-sectoren

september 2019

Stimular stelt regelmatig benchmarks op voor sectoren of specifieke groepen organisaties. Aan de hand van goed ingevulde en gecontroleerde Milieubarometers wordt de gemiddelde milieuprestatie berekend per fte, m2 of productieomvang (bijvoorbeeld omzet of bezette bedden) zodat organisaties zich kunnen spiegelen aan de gemiddelde en beste milieuscores in hun branche. Voor de cure wordt deze milieubenchmark sinds 2009 jaarlijks uitgevoerd. Voor de verschillende careesctoren is deze aanpak nieuw. De benchmark is beschikbaar voor:

Deze resultaten zijn ook terug te zien in de Milieubarometer, zodat instellingen naast hun eigen grafiek het gemiddelde van de instelling uit hun sector kunnen presenteren.


De cijfers laten zien dat voor de drie care-sectoren de thema’s elektriciteit, brandstof (aardgas voor verwarming) en woon-werkverkeer zorgen voor de meeste milieubelasting. Een uitgebreide analyse is beschikbaar in de rapportage Benchmark milieubarometer care-instellingen 2018.
Belangrijke bevindingen:

Gehandicaptenzorg:

 • Laag gebouwgebonden energiegebruik (elektra en verwarming)
 • Hoog waterverbruik
 • Relatief weinig afvalscheiding
 • Belangrijk aandeel van personenvervoer

GGZ:

 • Hoog gasverbruik
 • Veel woon-werkkilometers
 • Veel zakelijke kilometers

Verzorging en verpleging:

 • Hoog gasverbruik
 • Minste waterverbruik
 • Meeste afval
 • Weinig vervoerskilometers (zakelijk, woon-werk en personenvervoer)

De benchmark Milieubarometer care-instellingen is opgesteld in samenwerking met de werkgroep Monitoren van Milieuplatform Zorgsector (MPZ). De deelnemers hebben hun verbruiksgegevens gemonitord met de Milieubarometer.

Rapportage Benchmark milieubarometer care-instellingen 2018, september 2019

Meer informatie over de benchmark milieu care-instellingen: Carmen van den Berg (tel. 010 – 238 28 34).