Nieuwe EML energiebesparing, nieuwe CO2-tool, CO2-routekaart, Informatieplicht en EED

22-06-2023 (update: 23-08-2023, 19-9-2023 en 18-10-2023)

Op 21 juni 2023 is in een MPZ webinar de CO2-routekaart en wetgeving voor de zorg toegelicht. Bekijk de opname van het webinar (25 min.) (wachtwoord: 77kfLb@0).

Nieuwe erkende maatregelen energiebesparing
De nieuwe erkende maatregelen energie zijn definitief op 8 juni jl. gepubliceerd in de Staatscourant en onderdeel van de wet. De oude maatregelen zijn aangescherpt en zijn nu voor alle bedrijven en instellingen gelijk. De indeling is vanaf nu gebaseerd op de drie thema’s: vastgoed, processen en faciliteiten. Op de site van RVO staat de lijst.

MPZ heeft voor de zorgorganisaties een wijzigingenoverzicht opgesteld van de nieuwe Erkende Maatregelenlijst (EML). Dit excel-document bevat de verschillen voor de zorgsector tussen de nieuwe en oude EML (versie 2019). Zo kun je snel nagaan wat er veranderd is (zie onderaan pagina de link naar het document).

De nieuwe EML gaat ervan uit dat alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar genomen moeten worden. De overheid is verder voornemens dit in 2025 aan te passen naar 7 jaar. Maatregelen die nu dus op de rand zitten worden dan ook verplicht. Het criteria terugverdientijd is discutabel, MPZ adviseert de zorg alle energiemaatregelen te nemen die zich in de levensduur van de maatregel terugverdienen. Met die strategie is grotendeels zonder extra kosten de energietransitie aan te pakken op de natuurlijke investeringsmomenten. Dat is meest efficiënt. Doen dus.

Nieuwe CO2-reductietool (update)
Voor de routekaart heeft MPZ de CO2-reductietool ontwikkeld. Die heeft een update gekregen (versie 2.0), waarin de nieuwe EML is meegenomen. Ook hanteren we nieuwe kostenkengetallen die passen bij de gestegen prijzen voor energie en voor de maatregelen. De nieuwe CO2-reductietool is verder in een nieuw jasje gestoken, dat tegemoet komt aan de wensen voor een goed dashboard. Meer informatie over de nieuwe CO2-reductietool vind je op de website van Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

Met CO2-reductietool voldoen aan Informatieplicht (update)
Kijk voor actuele informatie over het voldoen aan de informatieplicht met de CO2-reductietool op de website van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg. Er wordt gewerkt aan een exportfunctie. Handmatige aanvulling van de gegevens blijft waarschijnlijk nodig.

Met CO2-reductietool voldoen aan EED
In de vorige ronde van 2019 kon met CO2-reductietool en oplegger worden voldaan aan de EED. Met de nieuwe CO2-reductietool en EED-oplegger is deze route wederom mogelijk voor revalditatie, de ggz en de care instellingen. Dit scheelt veel werk. Een nieuwe oplegger is afgestemd met RVO en beschikbaar.
Voor ziekenhuizen geld naast de EED de onderzoeksplicht bij een verbruik van meer dan 170.000 m3 aardgas of 10 miljoen kWh. De eisen voor deze rapportage zijn hoog en worden nog besproken met RVO en TNO.

Met CO2-reductietool de CO2-routekaart maken
Met de CO2-reductietool geef je de beoogde energiemaatregelen per locatie in de tijd weer. Met een oplegger kan het beleid voor verduurzamen vastgoed en de uitvoering van de gepresenteerde maatregelen worden toegelicht. Zo is de uitvoering bestuurlijk vastgelegd en heb je de Co2-routekaart in handen. Het EVZ verzamelt de CO2-routekaarten voor een analyse waarmee duidelijk wordt hoe de energietransitie in de zorg verloopt. Knelpunten komen zo ook aan het licht om bij het Rijk te agenderen.

Met de verhuurder samenwerken voor de CO2-routekaart
Voor gehuurd zorgvastgoed moet je voor de CO2-routekaart samenwerken met de verhuurder. De verhuurder is als eigenaar vanaf heden ook verplicht tot het nemen van de wettelijke erkende maatregelen energiebesparing maar niet verplicht om aan de Informatieplicht. RVO heeft dit verhaal eind augustus jl. helaas verandert. Pas in de volgende ronde van 2027 worden eigenaren voor de Informatieplicht meegenomen.
MPZ heeft een brief opgesteld die je kunt sturen naar de verhuurder. Voor het opstellen van een CO2-routekaart is een goede samenwerking en concrete afspraken tussen eigenaar en gebruiker de beste weg. Voor beide partijen is namelijk werk te doen waarbij ieder informatie van elkaar nodig heeft.

Nuttige documenten

En let op: 9-13 oktober landelijke energiecampagne Zorg voor Energie
Naast de harde maatregelen is bewust gedrag essentieel om het energieverbruik te verlagen. Locaties die vorig jaar meededen realiseerden 12% reductie op aardgasverbruik. En wat bleek toen? Vooral medewerkers op de werkvloer hebben moeite om kostenbewust met energie om te gaan. Er is nog werk te doen.