Nieuwe Erkende Maatregelen in CO2-routekaart

25-05-2023

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe lijst wettelijk Erkende Maatregelen energiebesparing in werking. Om aan te sluiten op de wet moet de CO2-routekaart ook de nieuw erkende maatregelen gaan omvatten. Binnenkort komt daarvoor een nieuwe CO2-Reductietool waarin de oude tool in te lezen is en aan te vullen.

Aangepaste routekaart voor 1 januari 2024 inleveren
Het voorstel met de zorgbranches is om de routekaart hierop aan te passen en voor 1 januari 2024 bij de branche, Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (MPZ/Stimular) in te leveren. Ook de verzekeraars hebben nu in de inkoopvoorwaarden 2024-2026 staan dat zorgorganisaties met meer dan 250 fte de routekaart opstellen en hebben ingeleverd per 1 januari 2024.

EED
De EED geldt voor alle zorgorganisaties met meer dan 250 fte. MPZ komt binnenkort met een format waarin je met de CO2-Reductietool snel kan voldoen aan de EED. Omdat de EED-eisen nog niet gepubliceerd zijn is dit nu nog te vroeg.

Informatieplicht
De Informatieplicht geldt voor alle locaties met meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasverbruik. Dit dubbelt met de EED. Met het ministerie van Economische Zaken (EZK) is in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 de afspraak voor harmoniseren wetgeving gemaakt. In vervolg hierop is nu met EZK afgesproken dat de CO2-Reductietool met informatie over de (nieuwe) erkende maatregelen ook ingeleverd mag worden voor de Informatieplicht. MPZ is hierin op getrokken met ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz.

Nieuwe versie CO2-Reductietool in aantocht
Voor de CO2-routekaart mét de nieuwe erkende maatregelen komt binnenkort een nieuwe tool waarin de oude tool is in te lezen. De komende CO2-Reductietool met nieuw erkende maatregelen is dus niet alleen voor de routekaart maar ook voor de informatieplicht en EED inzetbaar.
We laten het je weten zodra de nieuwe CO2-Reductietool gereed is.