Nieuwe laadpalen op terrein MCL

29 juli 2021

Gezien de aanzienlijke impact van vervoer op het milieu, wil het MCL ook op dit thema een voorbeeldfunctie vervullen.

Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving, omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Dus aanzienlijk minder luchtvervuiling en geluidsoverlast.
Om het elektrisch rijden te stimuleren zijn op het hoofdterrein en het medewerkersterrein laadpalen geplaatst. Het wachten was op aansluiten op de elektriciteit. Dat is nu gerealiseerd. De elektriciteitsaansluiting is aangebracht vanaf het openbare net. Zo heeft het gebruik van de laadpalen geen impact op MCL-stroom. De stroom die geleverd wordt is 100% groene stroom.

Aantal laadpalen
Voor bezoekers en/of patiënten zijn er op het bezoekersterrein vijf laadpalen geplaatst. Aan de kant van de Aldlansdyk. In totaal zorgen deze vijf palen voor tien laadplaatsen.
Op het medewerkersterrein zijn, apart van het bezoekersterrein, ook tien nieuwe laadplaatsen gesitueerd. Zo is er voor iedereen een plekje te vinden om de auto te laden.
PARKnCHARGE monitort het gebruik van de laadpalen voor ons, zodat storingen snel kunnen worden opgelost. Het benodigde telefoonnummer/QR-code voor informatie staan op de palen.

Hoe werkt de laadpaal?
Uw auto laden bij een laadpaal op het MCL terrein werkt hetzelfde als bij een openbare laadpaal. Door middel van een laadpas, verkrijgbaar bij een laadpas provider, wordt de afgenomen hoeveelheid met u verrekend.
En natuurlijk geldt ook hier, dat als de auto opgeladen is, deze weggezet wordt, zodat degene die na u komt ook weer kan laden.