Nieuwe regionale Green Deal Zorg Eindhoven/MRE

2-12-2021

Veertien grote gezondheidsinstellingen en elf gemeenten zetten samen de handtekening onder de Green Deal Zorg Eindhoven/MRE. Het doel van de Green Deal Zorg is om de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken. De zorginstellingen gaan binnen drie jaar minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behalen.

Andere partners
Naast de zorgverleners en gemeenten zetten Milieu Platform Zorgsector, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en het Ministerie van VWS hun handtekening onder de Green Deal. “Door deze samenwerking delen instellingen hun expertise over het aanpakken van het thema duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering. Bovendien wordt de aanpak gecoördineerd”, aldus Rik Thijs, wethouder Klimaat & Energie van de gemeente Eindhoven en voorzitter Green Deal Zorg. “We hopen dat nog meer gemeenten in onze regio aansluiten, want dan kunnen ook de zorginstellingen in deze gemeenten aansluiten bij de Green Deal Zorg. En dat is goed voor ons milieu.”

Zorg voor mens én milieu
De zorgsector heeft van nature de focus op zorg voor de mens, maar de focus op de leefomgeving van de mens én zorgvuldig om gaan met het klimaat, energie en het milieu is ook belangrijk. Inzet op deze thema’s helpt tevens om grip te houden op de vaste lasten en huisvesting. Ook de overheid is in dit traject betrokken, zowel stimulerend door bijvoorbeeld subsidies, als controlerend, door controle en handhaving.

Verduurzamen
In het traject wordt gemonitord en geëvalueerd en de partners ontmoeten elkaar tussendoor om kennis en kunde uit te wisselen. Milieuplatform Zorgsector is hierbij een kennispartner. Met de Green Deal gaan alle deelnemers ervan uit dat er meer resultaat behaald kan worden met willen en samenwerken, dan met moeten en controleren. Door deel te nemen aan de Green Deal Zorg wordt het toezicht uitgesteld. Binnen drie jaar voldoen de zorginstellingen ook aan alle energieregels en is handhaven niet meer nodig.

Deelnemers

  • Zorgpartijen: Amarant , Archipel Zorggroep, Catharina ziekenhuis, Combinatie Jeugdzorg, GGZE, Libra revalidatie & audiologie, Lunet Zorg, Maxima Medisch Centrum, Savant Zorg, Anna ziekenhuis/Anna zorggroep, Stichting Oktober, Valkenhof, Vitalis Woonzorg en ‘t Wasven.
  • Gemeenten: Best, Cranendonck, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
  • Overige partijen: Milieu Platform Zorgsector, Brabantse Ontwikkeling Maatschappij (BOM) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

video Green Deal Zorg 2.0 regio Eindhoven met Eindhovense wethouder Rik Thijs en twee zorgorganisaites aan het woord

Green Deal Duurzame Zorg Eindhoven