Nieuwe regionale green deal in Zuid-Holland Zuid

24-11-2023

Op 16 november tekenden overheden, zorgorganisaties en MPZ in Alblasserdam een regionale green deal onder de noemer Convenant Verduurzaming Zorg voor regio Zuid-Holland Zuid.
Hiermee versnellen de zorginstellingen de aanpak voor onder andere CO2-reductie, energiebesparing, duurzaam inkopen, afvalpreventie en duurzaam vervoer.

Met elkaar aan de slag voor duurzame zorg
De zorgaanbieders gaan met CO2-routekaart, met de Milieuthermometer Zorg en met elkaar aan de slag voor duurzame zorg. De betrokkenheid van de gemeentes is een pre voor afstemmen op de aanpak voor de Regionale Energie Strategie en de afspraken met woningcorporaties. Daarnaast zijn de gemeentes bevoegd gezag en krijgen de deelnemers met eigen plannen uitstel van toezicht. 

Deelnemers
De zorgorganisaties die meetekenen zijn o.a. Pameijer, Merwelanden, Cedrah, Leger des Heils, De Blije Borgh, De Hoop ggz, Het Merwehuis, Gemiva en het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Mogelijk volgen er meer.
Betrokken overheden zijn o.a. De Drechtsteden, gemeente Hoeksche Waard, Dordrecht, Molenlanden, Gorinchem, Hendrik Ido Ambacht, Sliedrecht, provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst ZHZ.

Convenant Verduurzaming Zorg
Convenant Verduurzaming Zorg regio Zuid-Holland Zuid