Noorderbreedte behaalt Milieuthermometer Zorg niveau Brons

16-09-2022

Noorderbreedte heeft voor al haar 17 locaties niveau brons behaald op de Milieuthermometer Zorg, uitgereikt door het Milieuplatform Zorg (MPZ). Op donderdag 15 september kreeg Noorderbreedte in Leeuwarden het certificaat overhandigd van de directeur van MPZ, Adriaan van Engelen. De certificering is toegekend aan alle locaties van Noorderbreedte. De gehele organisatie heeft voldaan aan een zichtbare, duurzame bedrijfsvoering, met het streven naar optimaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Certificering niveau brons
Om het keurmerk te behalen hebben alle locaties van Noorderbreedte op de 18 thema’s van de Milieuthermometer Zorg duurzame maatregelen doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Deze zijn
geauditeerd met een zeer positief resultaat. Vanaf 2023 is de ambitie dit om te zetten in het zilveren keurmerk.

Kijk hier voor het volledige nieuwsbericht.

Uitreiking certificaat brons Noorderbreedte Leeuwarden
Adriaan van Engelen overhandigt certificaat aan bestuurder Martin Kirchner en teamleider Anja Zijlstra van Noorderbreedte