Doe mee met de online dialoog “Duurzame en gezonde voeding in de zorg”

Binnen de Green Deal streven zorgorganisaties, overheid en bedrijven al langer naar een gezond en duurzaam voedingsbeleid in de zorg. Met de Online Dialoog ‘Urgentie van Duurzame en Gezonde Voeding in de zorg’ gaan VWS en Stichting Eten en Welzijn iedereen verbinden om met elkaar in gesprek te gaan en inzichten te delen.

Tot en met augustus kunnen betrokkenen uit de hele keten inzichten delen over het duurzamer en gezonder maken van eten en drinken in de zorg. Het Ministerie van VWS roept agrariërs, leveranciers, cateraars, zorgprofessionals, bezoekers, bestuurders, patiënten en cliënten op om mee te denken. Want samen weten we meer, kunnen we meer en komen we verder. Vanuit de dialoog kan een breed gedragen verandering naar een duurzaam en gezond voedingsbeleid in gang worden gezet.

Deze oproep wordt mede gedaan door de kwartiermaker Green deal zorg 2.0 Cathy van Beek.

Hoe jij denkt over het belang van duurzame en gezonde voeding in de zorg en welke kansen en belemmeringen jij ziet. Jouw stem is belangrijk!

Tot en met augustus kan je deelnemen aan de Online Dialoog en je kennis en ideeën delen. Ga daarvoor naar toekomst proef