Online ondertekening van 2e Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen Arnhem e.o.

6 november 2020

Negen zorginstellingen, Milieuplatform Zorgsector, provincie Gelderland, gemeente Arnhem, gemeente Rheden en Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten op 6 november 2020 hun handtekening onder de nieuwe Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen Arnhem en omgeving. Door de coronamaatregelen kwamen de bestuurders hiervoor online samen.Met de ondertekening van de Green Deal spreken de zorginstellingen af om de komende twee jaar verdere stappen te zetten in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dit doen zij door energie te besparen en energie duurzaam op te wekken, zuiniger om te gaan met grondstoffen en water, afval beter te scheiden en te kijken naar voedselverspilling en vervoersbewegingen. De verschillende overheidsinstanties en het Milieuplatform Zorgsector ondersteunen hen daarbij. Er wordt gebruik gemaakt van de Milieuthermometer Zorgsector; een instrument dat de milieuprestaties in beeld brengt. Afgesproken is dat de instellingen het bronzen niveau van de Milieuthermometer voor alle grote locaties en het zilveren niveau voor één locatie behalen.

Veel waardering

Wethouder Cathelijne Bouwkamp heeft veel waardering voor het feit dat de zorginstellingen juist tijdens deze coronacrisis nog steeds het belang van verduurzaming hoog in het vaandel hebben staan. "In een periode waarin de zorg wordt geconfronteerd met een enorme werkdruk door de coronacrisis, verdienen zijn een groot compliment dat zij in hun bedrijfsvoering blijvend aandacht hebben voor duurzaamheid en energiebesparing."

Provincie Gelderland doet ook mee

De aanpak waarbij partijen uit eenzelfde branche de samenwerking opzoeken, elkaar inspireren maar ook concrete stappen zetten en maatregelen treffen is de reden voor gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland om de Green Deal mee te ondertekenen. Hij beveelt de aanpak uit Arnhem e.o. van harte aan in andere regio's in de provincie en hoopt dat meer initiatieven van de grond komen.

Vervolg op eerdere Green Deal

Deze Green Deal is een vervolg op de succesvolle Green Deal die de partijen in 2018 met elkaar aangingen. De afgelopen twee jaar hebben de deelnemers hard gewerkt en zijn de eerste stappen gezet zoals onder meer de installatie van LED-verlichting, aanschaf van zonnepanelen, en het gebruik van e-bikes, afvalscheiden, verminderen voedselresten, inzet van slim incontinentiemateriaal, enz. Ook is een goede basis gelegd voor de samenwerking met elkaar, want alle partijen willen door op de ingeslagen weg. En er zijn drie nieuwe zorginstellingen aangesloten, te weten IrisZorg, Klimmendaal en Woonzorgcentrum De Zeeg.

Ondertekenaars

De Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen Arnhem en omgeving wordt ondertekend door: gemeente Arnhem, gemeente Rheden, provincie Gelderland, Omgevingsdienst Regio Arnhem, Milieuplatform Zorgsector, Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Innoforte, IrisZorg, Klimmendaal, Pleyade, Pro Persona, Stichting De Driestroom en Stichting Woonzorgcentrum de Zeeg.

Resultaten eerste Green Deal Arnhem 2018 – 2020:
Resultaten van 2018-2020 Green Deal Arnhemse Zorg, 2020, MPZ