Brochure Verduurzaming Zorgvastgoed, ontwikkeling bouwkosten

De geactualiseerde ‘Bouwkostennota 2020-2021’ is uitgegeven door het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ). De getallen uit de Bouwkostennota, prijspeil juli 2019, zijn geïndexeerd naar juli 2020. De nieuwe Bouwkostennota gaat wederom in op de verduurzaming van het zorgvastgoed.

In 2015 nam de vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ) het initiatief voor de Green Deal Zorg. Bottom up is vervolgens met tientallen zorginstellingen aangetoond dat werken aan duurzaamheid loont. Dit gebeurde in regionale kringen waar instellingen met elkaar aan de slag gingen met het managementsysteem Milieuthermometer Zorg. Hiermee werd tevens invulling gegeven aan wetgeving,zoals maatregelen voor afval en energiebesparing. Door gestructureerd te werken aan wat men toch al wilde oppakken, werd er geld en tijd bespaard.

Vanaf 2018 spraken Green Deal tekenaars af toe te werken naar een reductie van de CO2 uitstoot tot 49% conform het Klimaatakkoord, en naar een circulaire bedrijfsvoering, om medicijnresten zoveel mogelijk uit het afvalwater te weren en te werken aan een gezonde werk- en leefomgevingDe stap naar het opstellen van een portefeuille routekaart CO2-reductie (afgesproken in het Klimaatakkoord) is sinds 2018 ook onderdeel van de Milieuthermometer.

Instellingen die met de Milieuthermometer werkten, hadden daarmee reeds een
voordeel ten opzichte van instellingen die nog moesten beginnen. Momenteel wordt
in het kader van de Green Deal Zorg 2.0 en van het Klimaatakkoord van alle
instellingen een portefeuille-routekaart CO2-reductie gevraagd.

In de nieuwe brochure verduurzaming Zorgvastgoed van AcvZ schreven we vanuit MPZ samen met de VGN een artikel: “Met de portefeuille-routekaart de blik op 2030”.

Verder staan in de nieuwe versie onderwerpen als verduurzaming in de cure en in de care. Ook gaan enkele artikelen over circulariteit, het reinigen van afvalwater bij de bron en het realiseren van een gezonde woon- en werkomgeving. Zo wordt er ingegaan op de vier aspecten uit de Green Deal Zorg 2.0.

artikel Met de portefeuille-routekaart de blik op 2030, MPZ&VGN, 2020