Op weg naar duurzame zorg “DIT IS HET MOMENTUMDe Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ ambieert een systematische verduurzaming van de zorg. Lukt dit? Adriaan van Engelen, directeur van Milieu Platform Zorgsector, licht de stand
van zaken toe: “We hebben al grote stappen gezet, het is nu vooral belangrijk dat iedereen aanhaakt.’ Lees het hele artikel via de link naar het artikel Green deal "DIT IS HET MOMENTUM" artikel Zorginstellingen, 2017, Green Deal.