Partijen ondertekenen Green deal zorg

Op woensdag 14 september 2016 hebben de Omgevingsdienst, verschillende zorginstellingen uit de regio, gemeenten Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp, het Milieuplatform Zorg en het hoogheemraadschap van Rijnland de Green deal zorg ondertekend. De green deal is een project uit het Meerjarenenergieprogramma dat de Omgevingsdienst naar aanleiding van het landelijke SER Energieakkoord voor duurzame groei heeft opgesteld.


Groot verbeterpotentieel

Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie. Door een duurzame bedrijfsvoering is er veel winst te behalen, voor de portemonnee én het milieu. In de green deal is opgenomen dat de zorginstellingen kennis en ervaringen delen en een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten.

Binnen drie jaar voldoen aan energieregelgeving

In de green deal heeft de Omgevingsdienst met de zorgconcerns afgesproken dat ze binnen drie jaar alle wettelijke energiemaatregelen treffen en voor de grote locaties het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg (duurzaamheidskeurmerk) halen. Deze regionale green deal sluit aan bij de landelijke green deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’.

Groeimodel

De Omgevingsdienst heeft de vijftien grote zorgconcerns in de regio uitgenodigd om deel te nemen aan de green deal. Op dit moment doen Stichting Libertas, Topaz, Stichting Alrijne Zorggroep en Curium-LUMC mee. De green deal is een groeimodel, waardoor het voor andere zorgpartijen mogelijk is om op een later tijdstip aan te sluiten.

Bron: Omgevingsdienst West-Holland