Aparte portefeuilleaanpak BZK-EZK: aanmelden 15 februari, indienen 30 april

06-01-2023

De ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en Economische Zaken (EZK) zijn aanvullend met wetgeving gekomen voor een eigen portefeuilleaanpak voor zorginstellingen met ten minste 20 utiliteitspanden in eigendom die in ten minste twee regio’s liggen van omgevingsdiensten. De regeling staat op de site van RVO, Portefeuilleaanpak.

Voordelen aanpak
De voordelen voor de zorgaanbieder zijn:

  • U krijgt vanuit het bevoegd gezag één coördinerend inspecteur i.p.v. een inspecteur per regio.
  • U kunt makkelijker voldoen aan de Informatieplicht, u hoeft niet alle gebouwmaatregelen door te geven. Wel moet u uitgebreid rapporteren over alle procesmaatregelen.
  • U kunt in de routekaart op eigen natuurlijke momenten de panden verduurzamen en hoeft niet direct aan de regelgeving voor erkende maatregelen te voldoen. De energieprestatie van de hele vastgoedportefeuille wordt als geheel beoordeeld, u krijgt zo meer flexibiliteit.

Vertaald naar de praktijk: u krijgt hiermee minder discussies met het bevoegd gezag om per gebouw het overleg aan te gaan over de wettelijke maatregelen die niet in de planning passen. De aanpak kan intern helpen voor het eigen beleid.

Nadelen aanpak
De nadelen zijn: de zorgaanbieder belooft in vier jaar het volgende resultaat

  • in 2026 ten minste 22% minder aardgas t.o.v. 2022 op concern niveau
  • in 2026 ten minste 14% minder finaal energie t.o.v. 2022


Wat u te doen staat
U moet dit voorjaar voor 30 april een extra rapport opstellen en deze met de routekaart inleveren en vervolgens elk jaar de voortgang rapporteren.

  • U moet alle panden in de routekaart meenemen, ook de kleine panden.
  • U krijgt geen vrijstelling voor de EED, u heeft daarvoor wel de meeste informatie in handen.
  • U krijgt geen vrijstelling voor de Informatieplicht, deze wordt wel makkelijker.

De regeling houdt geen rekening met de komende renovatiestandaard die onlangs gepubliceerd is. De renovatiestandaard vraagt label A++ voor gebouwen, en welke daarna niet meer mee hoeven in de Informatieplicht.

Ter vergelijk voor de EED is de deadline uiterlijk december 2024. Voor de Informatieplicht december 2023. U heeft daarvoor meer tijd en kunt intussen uw eigen CO2-routekaart verder volmaken en aansluiten op de gepubliceerde renovatiesstandaard en nieuwe lijst erkende maatregelen. Met name ook de bestuurlijke vaststelling van de CO2-routekaart is een traject dat tijd vraagt.

Ministeries handelen solo
MPZ en de zorgbranches streven met de achterban actief voor resultaat voor de energietransitie. Landelijk is de zorg een voorbeeld hoe dat loopt. Voorjaar 2022 heeft de zorgsector zelf het initiatief genomen voor een werksessie met BZK, EZK, gemeenten en omgevingsdiensten om tot een nieuwe werkwijze te komen die minder administratie oplevert.

De ministeries BZK-EZK hebben vervolgens vorig jaar zonder verder overleg met de sector de nu gepubliceerde routekaartaanpak opgesteld. Reacties op het concept zijn niet verwerkt.
De toezegging van de overheid in de Green Deal Zorg 2.0 en 3.0 om mee te werken aan harmonisering wetgeving en verminderen van overbodige administratielasten zien we helaas niet in het resultaat.

Het BZK-EZK voorstel sluit aan bij de door de zorg zelf ontwikkelde CO2-routekaart, maar wijkt daar ook van af door daar uitgebreide rapportage bij te vragen.

Conclusies MPZ
De door BZK-EZK aangeboden portefeuilleaanpak als alternatief voor bestaande wetgeving is veel administratie. Dit ligt niet in lijn met het doel van de regeling. Het aangeboden voorstel van de sector om alleen op resultaten te sturen is door de ministeries niet overgenomen. Het is nu én resultaten leveren én veel rapporteren.

De regeling staat slechts open voor een zeer beperkte groep van de sector. De zorgsector als geheel schiet er weinig mee op. Overleg hierover loopt met BZK-EZK, MPZ en de branches.
Dat de ministeries EZK-BZK zonder overleg met de sector met deze regeling komen is schokkend.

Online overleg op 31 januari
Op dinsdag 31 januari 2023 (15-16 uur) is er een online overleg gepland voor zorgaanbieders die overwegen zich aan te melden. Wie wil kan deelnemen en met andere instellingen de voor- en nadelen van deelname aan de regeling bespreken. Aanmelden voor de online bijeenkomst kan hier.