Overzicht van preventie en recycling van inco 10 december 2020, samenvatting webinar VWS

Inleiding Geert Cuperus, Rijkswaterstaat
6-8% van het huishoudelijk afval is baby luierafval, ofwel 200.000 ton afval per jaar dat wordt verbrand.
Voor inco-afval uit de zorg is de omvang in dezelfde grootte. Kan dat minder:
- Via preventie,
- Via recyling door wetgeving, en kaders voor veilig verwerken medicijnresten

Recycling, Frank Geelen, Renewi
Renewi kijkt naar afval als een grondstof. Inzamelen, verwerken, verduurzamen, digitaliseren.
Inco bestat uit:
- Cellulose
- Plastics
- Super absorbants, polymeren om vocht vast te houden
Het proces betreft sterilisatie ziektekiemen, medicijnresten aanpakken, chemisch proces terugwinnen cellulose. Renewi wil deel van de 400 kton verwerken van inco naar grondstof.

Verduurzamen van inco in de zorg, Willem Elsinga, Nijmegen
De samenstelling van inco veranderd en wordt steeds meer biobased.
- Cellulose gaat van 52 naar 10 en 0 gram per luier
- plastic gaat van fossiel naar biobased PLA

Ontvangst inco afval is vooral urine en ontlasting. En vervuild met van alles. Op 250 grd en met stoom wordt er een homogene vloeistofstroom van gemaakt Na afkoelen blijft er een soep over met plastic stukjes. De harde plastics worden eruit gezeefd en verwerkt tot granulaat, de soep wordt vergist en zo ontstaat biogas en ammoniumsulfaat.

Er lopen in Nijmegen testen met een 300 liter pilotreactor en de 5000 liter procesreactor. Uit onderzoek blijkt dat er relevante milieuwinst wordt geboek met minder CO2 uitstoot. De installatie draait volcontinue en wordt in 2021 uitgebreid naar 15 kton per jaar. Zie ook de website www.Vanluiernaargrondstof.nl

Verduurzamen inco in de zorg, Mark Donders, Diaper Recycling Europe
Mark Donders heeft eerder bij Knowaste gewerkt en is nu actief bij het bedrijf dat de licentie van Knowaste technologie heeft overgenomen. Binnenkort worden nieuwe fabrieken gestart in Europa en wordt deze technologie, inclusief procesverbeteringen, weer toegepast.
- Het proces betreft de materialen uit elkaar halen, absorptiekorrel deactiveren,
- Resultaat: o Plastics PP en PE korrels o Cellulose + gedeactiveerde absorptiekorrels tbv afzet als kattenkorrels o Waterzuivering
De markt is er nu klaar voor, itt tine jaar geleden. het grootste knelpunt afzet grondstoffen loopt nu veel beter. In 2021 volgt meer nieuws over de nieuw fabrieken.

Sluit de kringloop, Marieke Gombauld, Projectleider Embraceproject NMF Noord-Holland
Sinds 2017 heeft de afvalverwerker Contarina in Noord-Italië een recyclinginstallatie voor incontinentiemateriaal op industriële schaal in gebruik. Deze is ontworpen door FaterSmart, leverancier en ontwikkelaar van innovatieve recyclingtechniek, en kan hoogwaardige grondstoffen terugwinnen uit luier- en incontinentieafval, zoals plastic, cellulose en super absorberende polymeren die vervolgens gebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe producten. Deze bewezen techniek heeft ook een aanzienlijk lagere ecologische voetafdruk ten opzichte van verbranden voor energie. De besparing is 352 kg CO2 per ton verwerkte luier- en incontinentiemateriaal.
Het Embraceproject streeft naar verspreiding van deze techniek door Europa. NMF, Suez en Wittenburg (producent plastics) doen dat in Nederland, in Amsterdam is de eerste locatie beoogd.
In Amsterdam is een pilot voor de inzameling bij burgers met smart bins succesvol uitgevoerd om luierafval in te zamelen. Nu bezig met convenant om met alle ketenpartners de kringloop te sluiten. Groeidiamant. De uitdaging ligt in het betrekken van zoveel mogelijk partners en de logistiek. Marieke doet een oproep voor meedoen met hun convenant.

Wat is het perspectief
Frank Geelen, Renewi: de markt is nog jaren bezig voordat er capaciteit is voor verwerken 400kton. Je kan wel vast beginnen met scheiden, zodat je snel kan aanhaken. In 2022 komt de eerste Renewi fabriek en het aanbod voor inzamelen.
Willem Elsinga. Er lopen meerdere initiatieven. Zelf is Willem vooral geïnteresseerd in hoe de inco-afvalstroom schoner kan worden. Verder is aandacht nodig voor design voor recycling. Hier ligt ook een taak voor inkopers (inkopers: vraag bij inco om niet-fossiele grondstoffen, bijv. PLA) de saps (polycarbonaat) van ..methylcellulose, de inzamelzak, de onderleggers).

Kan recycling economisch uit
Frank Geleen: we staan aan de vooravond van veel investering in verwerkingscapaciteit inco afval. Break-even punt komt binnen enkele jaren. Verbranden wordt minder aantrekkelijk door stijgende belastingen.
Wlilem Elsinga: prijzen verwerking zijn nu al vergelijkbaar met verbranding.

Meerwaarde Slim inco in de care, Rosa van den Berg, mvo coördinator Espria
Espria is een grote zorginstelling gelegen in de noordelijke provincies met 17000 medewerkers.
Met slim inco is er minder doorlekken, en tijd te besparen bij medewerkers, Bij een test bij twee afdelingen kwam onder de streep uiteindelijk de tijdbesparing nog niet terug in minder fte. Er is een tweede pilot gestart met bredere toepassing en meer doelgroepen om meer helderheid te krijgen.

Twee soorten slim inco
- Reactief met sensor die piepjes stuur naar zorgpersoneel
- Voorspellende sensor, meet natuurlijk patroon en dat leidt tot nieuw plan voor verschonen,

Met RIVM is het onderzoek uitgewerkt en de berekening TCO uitgediept. Ook producenten zijn er bij betrokken.
Praktijk: pas op voor teveel vragenlijsten. De verzorgenden zij ndaar niet blij mee.
Meet bedverschonen in de nacht, daar liggen de grootste voordelen (minder beddenwas, minder inco, minder onrust en betere kwaliteit van leven, meten via medewerkers)
De GGZ pilot is gestaakt, de VVT pilot is positief met vaker de keuze voor lichtere inco. Het blijft maatwerk. Resultaten onderzoek komen in loopt van 2021.

Vraag: zitten er verschillen in de producten die slimme inco aanbieden? Ja, sommige producten hebben grote sensor, klip die je opplakt, andere een strip die je het materiaal inplakt welk in het afval verdwijnt.

Saskia Timmermans, beleidsmedewerker innovatie ouderenzorg Tanghenborg
Tangenborg werkt met slim inco, om de verzorging in de nacht te verbeteren. Het juist moment voor verschonen bepalen was giswerk. Daarom wordt voortal op vaste momenten 3 uur s nachts verschoond. Een test llopt met Abena Nova met medi sens chip. Piepje gaat naar mobiel van de verzorgende.
Voordelen client: gezonde huid, droge kleding, droog bed, minder nachtstoringen
Voordelen zorg: tijdsbesparing, minder fysieke taken, minder wasgoed

Veel tijdsbesparing, kostenvoordelen op afval en wasgoed. Tijdsbesparing betekent nog niet minder fte maar wel meer tijd voor kwaliteit zorg.
Uitgevoerd in samenwerking met de Abena coach. De aanpak wordt nu opgeschaald.