‘s Heerenloo scoort met duurzaamheid

4-3-2020

‘s Heeren Loo heeft het thema duurzaamheid opgenomen als één van de drie strategische beloftes: een goed leven, mooi werk en een duurzaam gezonde organisatie. Op 4 maart tijdens de inspiratiedag kreeg ’s Heeren Loo het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg voor alle dertien regio´s uitgereikt.
Mooie voorbeelden
Jan Fidder, voorzitter RvB: “Uiteindelijk gaat duurzaamheid over onze gedachtes en gedrag. Juist omdat we zo’n grote organisatie zijn, kunnen we veel doen en grote impact hebben. Kijk naar het totaal van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. We praten dan over 35.000 mensen. Als je daar de familieleden bijtelt kom je op een bereik van ruim 100.000 mensen. Ieder individu van deze 100.000 mensen kan iets doen. Als we allemaal iets onze houding en gedrag aanpassen, leidt dat tot veel verandering. En bovendien, goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom vinden we dit soort inspiratiedagen zo belangrijk!”

Duurzaam ondernemen
’s Heeren Loo heeft afgelopen jaren niet stilgezeten op het gebied van duurzaam ondernemen. Van raad van bestuur tot de werkvloer en de cliënten zijn nu met het thema duurzaamheid bezig. Zo is er een recycleatelier waar cliënten naast een positieve bijdrage te leven aan het milieu vooral mooi werk hebben.

De deal
De Deal Duurzaam ondernemen wordt ondertekend door de Raad van Bestuur en alle 20 regio- en concerndirecteuren van ’s Heeren Loo. Dit is een meerjarenprogramma van de organisatie waarin de thema’s uit de Green Deal voor de Zorg zijn verwerkt, aangevuld met thema’s die medewerkers en cliënten belangrijk vinden.

Vastgoeddirecteur Rouland Brouns tekent samen met alle locatiedirecteuren en bestuur de Deal Duurzaam Ondernemen Lees verder op de website van ‘s Heeren Loo.