STAPPENPLAN HUURVASTGOED: VAN SPLIT NAAR SHARED INCENTIVE

Juli 2020

Split incentive is een knelpunt bij het verduurzamen van huurvastgoed. Vastgoedeigenaren willen niet investeren in maatregelen voor het verduurzamen van het gebouw als alleen de huurder hiervan profiteert (een lagere energierekening). In de zorg is dit een grote belemmering, want ongeveer de helft van het zorgvastgoed wordt gehuurd. MPZ en Stichting Stimular schreven voor het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ, MPZ), Stichting Stimular en TNO werken samen aan de invulling van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ: www.dezorgduurzaam.nl). Dit expertisecentrum ondersteunt de zorgsector bij het werken aan de doelen uit het klimaatakkoord. Het centrum wordt gefaciliteerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wegwijzer split incentive
Een beknopte wegwijzer met een uitgelichte case die de route van split incentive naar shared incentive van verduurzaming huurvastgoed zorg beschrijft. Om direct mee aan de slag te gaan.
Download hier:
Wegwijzer split incentive, 2020, Stimular

Rapport split incentive
Achtergrondrapport bij de beknopte wegwijzer split incentive. Deze publicatie onderzoekt de weg ‘van split naar shared incentive’.
Download hier:
Rapport split incentive, 2020, Stimular