Start lokale Green Deal Zorg in Apeldoorn – Voorst

19-02-2020

Maar liefst acht zorginstellingen, de gemeenten Apeldoorn en Voorst, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en Milieu Platform Zorg ondertekenden op 19 februari de Green Deal Zorg. Dat betekent dat ze aan de slag gaan met duurzaamheidsambities.
Fotograaf Rob Voss

Zorginstellingen verbruiken veel energie, water, voedsel, materialen en grondstoffen. Het vastgoed van zorginstellingen heeft bovendien vaak een hoog energieverbruik. Kortom: er is veel winst te behalen!

Wethouder Maarten van Vierssen: “Papier wordt in de Green Deal vertaald naar doen. Samen gaan we een belangrijke bijdrage leveren aan de energieambitie van Apeldoorn. Ik zie de Green Deal Zorg als een mooi middel om te komen tot een duurzame samenleving. Daar hebben we elkaar keihard voor nodig.”

In twee jaar tijd klaar voor de toekomst
De zorginstellingen De Passerel, IrisZorg, Klein Geluk, Talma Borgh, Atlant, Zozijn, Leger des Heils en ’s Heeren Loo ondertekenden de samenwerking met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en de gemeenten Apeldoorn en Voorst. De zorginstellingen gaan aan de slag met de Milieuthermometer Zorg.

Van milieumanagement tot energie, water en afvalwater, afval, hinder, gevaarlijke stoffen, catering en voedselresten, reiniging, vervoer, inkoop, verbouw/nieuwbouw en groenbeheer. De Omgevingsdienst Veluwe IJssel is betrokken als adviseur en facilitator. In de twee jaar dat aan de Green Deal wordt gewerkt, vindt minder handhaving plaats bij de deelnemende instellingen.

Andere zorginstellingen kunnen nog aansluiten
Andere zorginstellingen binnen de gemeenten zijn van harte welkom alsnog aan te sluiten. Maar hoe later ze aansluiten, hoe korter de tijd wordt om dezelfde doelstellingen te halen. De deadline is namelijk gesteld op begin 2022.

Bron: Gemeente Apeldoorn