Extra Utrechtse Zorg aan de slag met thema Duurzaam

23-05-2019
De provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten hebben als doel zorginstellingen te stimuleren gestructureerd aan de slag te gaan met verduurzaming. 15 mei jl. ondertekenden Amersfoort, De Bilt, Houten, Vijfheerenlanden en Zeist samenwerkings-overeenkomsten met Accolade Zorg, De Koperhorst en Zorgspectrum.

Minister Bruno Bruins van VWS sprak zijn waardering uit voor de samenwerking tussen steeds meer gemeenten en zorginstellingen.

Dat gemeenten en zorgorganisaties elkaar opzoeken is vanzelfsprekend. Immers, zorgorganisaties zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer en voor de gemeenten belangrijk voor het bereiken van haar duurzaamheidsdoelen, bijvoorbeeld op gebied van klimaatbeleid.

De provinciale coördinator benadert gemeenten en zorgorganisaties om aan te sluiten bij de aanpak, stemt af met de omgevingsdiensten en stimuleert het delen van kennis en leren van elkaar. De aanpak zorgt ervoor dat een zorgorganisatie niet met elke gemeente apart afspraken hoeft te maken en dat binnen de provincie Utrecht overal dezelfde samenwerkingsovereenkomst wordt gebruikt.

De zorgorganisatie belooft dat zij op een gestructureerde wijze stappen zetten in de verduurzaming van haar bedrijfsvoering en vastgoed en dit zichtbaar maakt met bijv. de Milieuthermometer Zorg. Vaak start een organisatie met enkele locaties om ervaring op te doen. De betrokken gemeenten ondersteunen de zorgorganisatie met adviesuren en het organiseren van een kennis community.

Met elkaar wordt een versnelling op duurzaamheid bereikt.

De aanpak sluit aan bij de landelijk Green deal duurzame Zorg, waarin gewerkt wordt aan
- 49% CO2 reductie in 2030
- Circulaire bedrijfsvoering
- Medicijnen uit afvalwater
- Gezond makende leefomgeving en milieu.