Subsidie DUMAVA toegelicht

1-07-2022

3 oktober opent de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Hiermee krijgt de zorg circa 30% subsidie op maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie.

Hiermee worden onrendabele maatregelen rendabel. De subsidie is bedoeld om het verduurzamen van zorgvastgoed te versnellen en zo bij te dragen aan 55% CO2 emissiereductie in de zorg in 2030 met de CO2-routekaart aanpak.

de subsidie is aan te vragen
- per locatie, minimaat 10 jaar oud,
- voor gebouwen minder dan 10 jaar oud is er subsidie voor afkoppeling van aardgas

kleine aanvragen 5.000-25.000 k€, binnen 2 jaar uit te voeren (1 jaar te verlengen)
grote aanvragen 25.000 – 2.500.000 € , binnen 3-4 jaar uit te voeren (1 jaar te verlengen)

Energieadvies
Voor de aanvraag moet je een energieadvies laten opstellen. Een ingediende CO2-routekaart voldoet ook.

*Meer informatie
Meer informatie over de regeling vind je op Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed

Advies

Bereid u in de zomer voor op de aanvraag en dien 3 oktober na de opening meteen uw aanvraag in. Het budget van 150 M€ voor dit jaar gaat naar verwachting snel op.

Vanaf begin augustus komt er een aanvraagformulier op de rvo site beschikbaar.

Let op, u heeft Eherkenning niveau 3 nodig voor de aanvraag. Eherkenning niveau 2 is dus niet meer voldoende.