Te hoge uitgaven aan energiekosten in de langdurige zorg

29-6-2020 – George Muller & Adriaan van Engelen

In 2018 waren de gemiddelde energiekosten in de langdurige zorg €137 per cliënt per maand, terwijl de vergoeding van de zorgkantoren blijft steken op €100. Circa 75% van de zorgaanbieders geeft meer uit aan energie dan er vergoed wordt. Zij betalen de energierekening deels met geld bestemd voor zorg. Dit is voor instellingen een extra reden om aan energiebesparing te werken.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) onderzocht de verhouding tussen de energiekosten in de langdurige zorg en de vergoeding die daarvoor beschikbaar is vanuit de zorgkantoren. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verantwoording die de zorgaanbieders jaarlijks afleggen. De verantwoording gebeurt digitaal via het aanleverportaal, DigiMV genaamd. Deze verantwoording leggen ze af aan overheden, inspecties, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS), en de maatschappij als geheel. Via DigiMV worden onder andere de kosten voor onderhoud en energie gerapporteerd.Op basis van de verantwoording over 2018 zijn voor dit onderzoek 442 instellingen uit de care geselecteerd waarvan deze informatie beschikbaar is (38 GGZ, 116 gehandicaptenzorg en 288 verpleging en verzorging). Zij rapporteerden tezamen € 872.961.186 aan kosten voor onderhoud en energie. Van dit bedrag is het aandeel energie 40% (conform de voormalige Beleidsregel Kleinschalig wonen met een normatieve vergoeding berekend voor onderhoud en energie – CA-281). Vervolgens is op basis van het aantal cliënten per zorgprofiel een inschatting gemaakt van de energiekosten per cliënt per maand. Het resultaat staat in de grafiek.

In 2018 waren de gemiddelde energiekosten in de langdurige zorg €137 per cliënt per maand, terwijl de vergoeding van de zorgkantoren blijft steken op €100. Circa 75% van de zorgaanbieders geeft meer uit aan energie dan er vergoed wordt en betaalt de energierekening deels met geld bestemd voor zorg. Dit is voor instellingen een extra reden om aan energiebesparing te werken.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) onderzocht de verhouding tussen de energiekosten in de langdurige zorg en de vergoeding die daarvoor beschikbaar is vanuit de zorgkantoren. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verantwoording die de zorgaanbieders jaarlijks afleggen. De verantwoording gebeurt digitaal via het aanleverportaal, DigiMV genaamd. Deze verantwoording leggen ze af aan overheden, inspecties, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS), en de maatschappij als geheel. Via DigiMV worden onder andere de kosten voor onderhoud en energie gerapporteerd.

Op basis van de verantwoording over 2018 zijn voor dit onderzoek 442 instellingen uit de care geselecteerd waarvan deze informatie beschikbaar is (38 GGZ, 116 gehandicaptenzorg en 288 verpleging en verzorging). Zij rapporteerden tezamen € 872.961.186 aan kosten voor onderhoud en energie. Van dit bedrag is het aandeel energie 40% (conform de voormalige Beleidsregel Kleinschalig wonen met een normatieve vergoeding berekend voor onderhoud en energie – CA-281). Vervolgens is op basis van het aantal cliënten per zorgprofiel een inschatting gemaakt van de energiekosten per cliënt per maand. Het resultaat staat in de grafiek.

De kosten zijn apart berekend voor de GGZ, GHZ en VVT sectoren en hieronder weer gegeven.

De verschillen tussen de sectoren zijn beperkt, ze wijken niet meer dan 5% af van het gemiddelde van € 137 per cliënt per maand. De conclusie is dat voor alle drie de deelsectoren de vergoeding van € 100 per cliënt per maand fors lager is dan de werkelijk gemiddelde kosten.

Met het klimaatakkoord, nieuwe wetgeving én afspraken volgend uit de Green Deal Duurzame Zorg krijgt het thema energiebesparing momenteel aandacht in de sector. De verwachting is dat, bij gelijkblijvende energieprijzen, de sector door energiebesparing in enkele jaren met haar energiekosten op het niveau van de vergoeding zal uitkomen.

Het expertisecentrum biedt hulpmiddelen met onder andere de CO2 reductie tool voor de portefeuilleroutekaart en de MPZ-Stimular publicatie “199 energiemaatregelen voor ziekenhuizen en zorginstellingen toegelicht”.

www.dezorgduurzaam.nl