Verduurzaming via inkoopbeleid zorgverzekeraars

02-05-2024

Bij het inkopen van zorg hebben zorgverzekeraars steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Zij vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en willen daaraan bijdragen. Bijvoorbeeld door met zorgaanbieders over duurzaamheid in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

Zorginkoopbeleid 2025
Op 1 april 2024 hebben zorgverzekeraars het zorginkoopbeleid 2025 voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gepubliceerd. Dit vormt de basis voor de overeenkomsten die de zorgverzekeraar met zorgaanbieders gaat sluiten voor het inkopen van zorg voor haar verzekerden. In vergelijking met voorgaande jaren zijn de eisen en verwachtingen ten aanzien van de verduurzaming van zorg concreter.

Het grootste deel van het beleid is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde omdat ze als zorgverzekeraars afgesproken hebben zoveel mogelijk te sturen op dezelfde doelen. Het gaat om beleid voor 13 verschillende subsectoren, waaronder ziekenhuizen (MSZ) en GGZ-instellingen. Het beleid is gebaseerd op de (doelen uit de) Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0) en de uitvoeringsplannen van de zorgbranches.

Wat vragen de zorgverzekeraars?
Van alle zorgaanbieders vragen de zorgverzekeraars:

 • actief aan de slag te gaan met de doelen uit de GDDZ3.0.
 • duurzaamheid op te nemen in de strategie
 • een CO2-routekaart voor de gehele vastgoedportefeuille
 • een mobiliteitsplan op te stellen
 • over duurzaamheid te rapporteren in het jaarverslag
 • aanleveren gegevens welke zorgverzekeraars nodig hebben t.b.v. de CSRD

Specifieke aanvullingen voor enkele subsectoren
Voor ziekenhuizen, GGZ-instellingen en wijkverpleging vragen de zorgverzekeraars commitment aan acties uit uitvoeringsplannen van de zorgbranches (NFU, NVZ, ActiZ, de Nederlandse GGZ).
De zorgverzekeraar die bij een zorgaanbieder het grootste is, gaat daarmee in gesprek over specifieke focuspunten, zoals:

 • Voortgang in verlagen CO2-uitstoot conform CO2-Routekaarten
 • Terugdringen ongesorteerd restafval
 • Terugdringen medicijnverspilling en voedselverspilling
 • Vervangen disposables door reusables
 • Transitie dierlijke naar plantaardige eiwitten

 • Teksten zorginkoopbeleid 2025
  Op de website van Zorgverzekeraars Nederland staan de teksten die voor alle zorgverzekeraars hetzelfde zijn. Het zorginkoopbeleid voor de langdurige zorg wordt 1 juni 2024 gepubliceerd.

  De zorginkopers van alle zorgverzekeraars hebben een training gekregen ter voorbereiding op het voeren van de duurzaamheidsgesprekken. Wellicht krijg jij, als duurzaamheidsco├Ârdinator, de vraag van de zorgverkoper van jouw zorginstelling om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Zo kunnen we samen optrekken en de verduurzaming versnellen.

  VGZ en groene FIT initiatieven
  Zorgverzekeraar VGZ zet extra in op het implementeren van groene FIT initiatieven. Dit zijn bewezen initiatieven met significante impact op CO2, afval, grondstoffen of medicijngebruik en die kostenneutraal of kostenbesparend zijn. Met ieder ziekenhuis of GGZ-instelling spreekt VGZ af om twee of meer groene initiatieven te implementeren.
  Wil je meer weten over het zorginkoopbeleid van VGZ voor 2025 kijk dan verder bij MSZ, GGZ, wijkverpleging.