SEIN behaalt brons: Erkenning voor inzet op duurzaamheid

6-1-2019

SEIN ontvangt op woensdag 6 maart uit handen van Wethouder Sedee van de gemeente Haarlemmermeer, het Bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg (MTZ). SEIN zet in op duurzaamheid en krijgt met het behalen van het certificaat erkenning voor alle inspanningen op het gebied van duurzaamheid.vlnr: Joan Lucas Joan Lucas (Facilitaire zaken SEIN), Heleen Saris (Facilitaire zaken SEIN), Jeroen Daamen (Vastgoed en milieu SEIN), Jean Willem Barzilay (Raad van Bestuur SEIN), Mariëtte Sedee (Wethouder Ruimtelijke ordening, Milieu en Agrarische zaken Gemeente Haarlemmermeer), Marjolijn Boomsma (Facilitair SEIN) en Judith de Bree (Milieu Platform Zorgsector)

SEIN zet in op duurzaamheid en krijgt met het behalen van het certificaat erkenning voor alle inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Recent heeft SEIN vanuit de energie-audit voor haar locaties in Heemstede, Cruquius en Zwolle het niveau ‘Brons’ behaald. Dit is het eerste niveau van accreditatie, waarna ontwikkeling op de niveaus ‘Zilver’ en ‘Goud’ kan worden nagestreefd.

Duurzaamheid
Al langere tijd speelt duurzaamheid een grote rol bij ontwikkelingen binnen SEIN. Zo is in 2009 een Warmte Koude Opslag-installatie op De Cruquiushoeve in bedrijf genomen waarop alle nieuwe gebouwen van SEIN zijn aangesloten. Met deze installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt. Momenteel is SEIN bezig met het installeren van circa 3.400 zonnepanelen op haar gebouwen, waarvan 2.500 op De Cruquiushoeve in Cruquius en 900 op terrein Meer en Bosch in Heemstede.

Sociale duurzaamheid
SEIN wil haar doelgroepen dichter bij de maatschappij brengen. In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en projectontwikkelaar AM maakt SEIN van een besloten instellingsterrein een reguliere woonwijk in de Haarlemmermeer. SEIN staat grote delen van haar terrein af voor de realisatie van een nieuwe woonwijk. Daarmee wordt omgekeerde integratie tussen de bijzondere doelgroepen van SEIN en nieuwe bewoners in hetzelfde woongebied gestimuleerd.

Het bouwproject onder de naam ‘Project Wickevoort’ staat bekend als een van de Parels aan de Ringvaart. Tussen de 750 tot 1.000 woningen zullen worden gerealiseerd. Naast de onderscheidende ruimtelijke en groene opzet van deze wijk wordt sterk ingezet op duurzaamheid. Wickevoort zal de eerste grote woonwijk worden waarbij ‘nul-op-de-meter’ voor alle woningen het uitgangspunt is.Bron: Persbericht SEIN