ViVa! Zorggroep: Duurzaam met een grote D

13 maart 2023

Blije gezichten bij ViVa! Zorggroep: het zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg van Milieu Platform Zorgsector (MPZ) is gehaald voor alle 17 woonzorglocaties en het hoofdkantoor. Judith de Bree, adviseur duurzame zorg MPZ, kwam speciaal naar woonzorglocatie Meerstate in Heemskerk om het certificaat te overhandigen. Dezelfde middag zette Peter van Wageningen, Raad van Bestuur, ook zijn handtekening onder de intentieverklaring van het Lokaal Klimaat Akkoord Velsen. ViVa! Zorggroep is daarmee klimaatpartner van de gemeente Velsen.

Elles Arxhoek , coördinator duurzaamheid van ViVa! Zorggroep straalt: “Met het behalen van dit certificaat laten we zien dat we op onze locaties een actief beleid voeren om milieuvriendelijk te werken en minder CO2 uit te stoten. In minder dan 5 jaar tijd zijn we opgeklommen van brons naar zilver.” In de zorg is belangrijk dat duurzaamheid binnen de bestaande taken en processen kunnen worden opgepakt. “We weten allemaal hoe vol de werkdag van onze medewerkers is. De focus ligt daarbij altijd op onze bewoners. Als je in de ouderenzorg succesvol duurzame maatregelen wil invoeren, is het heel belangrijk om er op te letten dat het zo min mogelijk extra tijd of moeite kost.”

Zilveren certificaat voor duurzame zorg
Wil je in aanmerking komen voor een certificaat van MPZ, dan is een duurzaamheidsbeleid een eerste vereiste. Voor brons moet er aan ruim vijftig verplichte maatregelen worden voldaan, plus vijftien ‘extra’ maatregelen uit de Milieuthermometer Zorg. Niveau zilver gaat een stap verder en neemt de thema’s duurzaam inkopen en duurzaam bouwen mee. Zo werkt Viva! Zorggroep zoveel mogelijk samen met leveranciers uit de buurt en stelt de organisatie specifieke inkoopeisen. Bij duurzaam bouwen beoordeel je de bestaande locaties op hun duurzaamheid. Ook bij renovatie en nieuwbouw speelt het een belangrijke rol. “We beoordelen heel bewust welke materialen en meubels hergebruikt kunnen worden. En we zorgen er natuurlijk voor dat bouwafval, zoals gips, ijzer en hout apart wordt ingezameld en afgevoerd”, legt Elles uit.

Brede aandacht voor duurzaamheid
Judith de Bree ziet dat er in de zorg brede aandacht is op het thema duurzaamheid. “Ging het vroeger vooral over afval en energie, nu zie je dat circulair inkopen, voedselverspilling en medicijnimpact ook een plekje opeist. Wat opvalt bij ViVa! Zorggroep is de goede borging van eisen in de eigen bedrijfsvoering en de stapsgewijze aanpak. Dat zorgt voor goede processen die ook voor de lange termijn vol te houden zijn.”

Peter van Wageningen en Elles Arxhoek van ViVa! Zorggroep
Peter van Wageningen en Elles Arxhoek van ViVa! Zorggroep