ViVa! Zorggroep ontvangt Brons

Op 7 november 2019 mocht José van Vliet, bestuurder van ViVa! Zorgroep, het bronzen certificaat
Milieuthermometer Zorg in ontvangst nemen voor totaal zes locaties verdeeld over de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Eerder dit jaar, op 28 mei 2019, ontving ViVa! Zorggroep haar eerste certificaat brons voor locatie De Loet in Heiloo.Via een Green Deal onderstrepen zorginstellingen het belang om de instellingen versneld te verduurzamen. ViVa! Zorggroep draagt ook haar steentje bij. Als beloning reikte wethouders Gaatze De Vries van gemeente Heemskerk het certificaat uit aan José van Vliet.

Het bronzen keurmerk houdt in dat ViVa! Zorggroep voor haar locaties in Heemskerk, Beverwijk,
Uitgeest en Velsen, naast de verplichte criteria ook extra duurzaamheidsmaatregelen heeft
getroffen. Zo hebben zij de locaties klaargemaakt voor de toekomst en de energietransitie.

De wasmachines worden organisatie breed gekocht met A+++. Veel plastic producten zijn vervangen
door duurzamere kartonnen, houten en papieren alternatieven. Ook staan er tegenwoordig
oplaadpalen voor de deur om medewerkers te stimuleren elektrisch te rijden. Met de apotheker zijn afspraken gemaakt om de overgebleven en verlopen medicijnen op te halen, waardoor ze op juiste wijze worden vernietigd. En ViVa! Zorggroep heeft de afvalscheiding verbeterd, door aanschaf van verschillende kleuren bakken en het opstellen van een afvalwijzer.