Wat gaat u merken van de komende Omgevingswet

Stelt u zich al de vraag: wat moet ik komend jaar doen om voorbereid te zijn op de Omgevingswet?

Op 1 januari 2022 komt de Omgevingswet. 26 wetten worden samengevoegd tot 1 grote wet en ook veranderd de opbouw van inrichting naar milieubelastende activiteit.

Stefan Kortekaas, sr hoofdinspecteur bij de gemeente Utrecht, nam ons mee in wat we praktisch gaan merken en wat ons eerste stapje in 2021 naar voorbereiding kan zijn. Franca Kerstens van het Diakonessenhuis stelde hem de nodige vragen.

De sheets geven houvast bij het verhaal, deze staan hieronder.
Presentatie wat gaat u merken van de Omgevingswet, 2020, Kortekaas

Het webinar duurde 1 uur en kunt u terugkijken hier terugzien.

Niet eerder beantwoorde vragen gesteld tijdens het webinar:
chat vragen en antwoorden