Wijzigingen in nieuwe Erkende Maatregelenlijst voor de zorg

20-06-2023

De nieuwe erkende maatregelen energiebesparing zijn op 8 juni jl. definitief gepubliceerd in de Staatscourant. De maatregelen gelden per 1 juli en zijn voor alle bedrijven en instellingen gelijk en niet meer per branche. Op de site van RVO staat de lijst.
MPZ heeft voor de zorginstellingen een wijzigingenoverzicht opgesteld van de nieuwe Erkende Maatregelenlijst (EML). Dit document bevat de verschillen voor de zorgsector ten opzichte van de oude EML (versie 2019).

Wijzigingenoverzicht Erkende Maatregelenlijst voor de zorg, 2023, MPZ

Met dit document zie je snel de verschillen ten opzichte van de oude situatie, en kun je nazoeken wat er extra te doen staat.

Terugverdientijd
De nieuwe EML gaat ervan uit dat alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar genomen moeten worden. De overheid is voornemens dit binnen twee jaar aan te passen naar 7 jaar. Maatregelen die nu op de rand zitten worden dan ook verplicht. MPZ adviseert om alle maatregelen te nemen die zich in de levensduur van de maatregel terugverdienen. Dat is de meest efficiënte route voor de energietransitie die zo uiteindelijk niets kost.

Met dank aan Stimular-adviseur Marjon Olijdam.