Woonzorg Nederland gaat haar zorgvastgoed verduurzamen en ondertekent Green Deal

22-06-2022

Woonzorg Nederland is een landelijk werkende woningbouwcorporatie gericht op senioren, met geclusterd zelfstandig wonen en zorgvastgoed. Ze hebben circa 10% van het verhuurd zorgvastgoed in handen en zijn de grootste verhuurder in de zorg.

Green Deal Duurzame Zorg
Met het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg sluit Woonzorg Nederland aan bij de doelen van ons Klimaatakkoord: energieneutraal zorgvastgoed in 2050 door de CO2-uitstoot vanaf nu af te bouwen.

Werkelijk energieverbruik omlaag brengen
Woonzorg Nederland gaat sturen op het werkelijk energieverbruik van haar zorginstellingen. Volgens de CO2-routekaarten is het gemiddeld verbruik van zorgvastgoed nu zo’n 189 kWh/m2 per jaar. Dat moet allereerst van het gas af en anderzijds met meer dan de helft omlaag qua energieverbruik. Om dit te bereiken, moet het energieverbruik van nieuwbouw zorgvastgoed zelfs veel energiezuiniger zijn dan 80 kWh/m2 per jaar, die wordt genoemd voor ParisProof.

Duurzaamheidscenario
Van elk zorgcomplex wordt een verduurzamingsscenario uitgewerkt. Hoe langer de periode van exploitatie is, hoe verder Woonzorg gaat met verduurzamen. Woonzorg zoekt daarbij de samenwerking en is gestart met het opvragen van energieverbruiken bij de zorginstellingen. Samen met de zorginstelling willen ze komen tot één gezamenlijke route om het vastgoed te verduurzamen.

Aanpak voor een portefeuille met verbruik van minder dan 80 kWh/m2 per jaar
Woonzorg wil dit bereiken uit de dialoog met de huurders zorgpartners. Deels zal dit zijn met sloop nieuwbouw en deels door het verduurzamen van bestaande zorgcomplexen.
Denk bij het verduurzamen bijvoorbeeld aan het reduceren van de CO2-uitstoot door:

  • De schil te isoleren en energiebesparend glas toe te passen

  • Toepassen van ventilatie met warmteterugwinning

  • Verbeteren van de luchtdichtheid

  • Verlagen van de verwarmingstemperatuur

  • Daarna het overstappen op warmtepompen of aansluiten op een warmtenet

  • En door energie op te wekken met plaatsen van zonnepanelen.

Mooi voorbeeld voor alle verhuurders zorgvastgoed
De aanpak van Woonzorg Nederland is een mooi voorbeeld voor alle verhuurders van zorgvastgoed. MPZ en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg streven er in samenwerking met de branches naar dat alle instellingen een CO2-routekaart hebben voor klimaatneutraal. Voor het eigen vastgoed zijn daarmee al veel ervaringen. Het gehuurde vastgoed kan in samenwerking met de verhuurder volgen.

In een video legt Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland, uit op welke wijze zij de verduurzaming gaan realiseren.