Zes Bredase zorginstellingen ontvangen het bronzen certificaat

22-03-2019

De Bredase zorginstellingen zijn goed op weg naar een duurzame bedrijfsvoering. Zes van de tien grote intramurale zorginstellingen in Breda die in 2015 de Green deal Zorginstellingen hebben ondertekend, ontvingen 22 maart het certificaat brons van de Milieuthermometer Zorg.Wethouder Gezondheid, Miriam Haagh (tweede van rechts) overhandigt die dag, samen met Milieuplatform Zorg, het officiële certificaat aan de bestuurders van de zorginstellingen. V.l.n.r: Roos Leber (Amphia), Monica Kuijs (Park Zuiderhout), Albert-Jan Mante (Revant), Anthonie Maranus (Surplus), Miriam Haagh (Gemeente Breda) en Gert van der Pluijm (Raffy en de Leystroom)

Wethouder Haagh: ”Breda wil in 2044 CO2 neutraal zijn. Dat kan de gemeente niet alleen, daar zijn bedrijven, bewoners en ook andere organisaties in de stad bij nodig. Het is goed om te zien dat ook zorginstellingen hun verantwoordelijkheid nemen in die opgaven. Hiermee nemen zij onder andere maatregelen op het gebied van efficiënt omgaan met gas, energie en water, het tegengaan van voedselverspilling en het in kaart brengen van vervoersbewegingen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Want ze zijn niet alleen goed voor het milieu maar drukken ook de exploitatiekosten van de instellingen. En minder kosten betekent meer geld voor andere zaken, zoals de zorg zelf.”

Twee instellingen zijn al in bezit van het brons en twee instellingen gaan eind 2019 certificeren. Surplus (locatie Vredenbergh) en Revant Breda hebben in 2018 al het certificaat brons mogen ontvangen. Amphia, Raffy, de Leystroom en Park Zuiderhout volgden vandaag. Surplus krijgt daarnaast ook een certificaat voor de locaties De Breedonk, Elisabeth, Westerwiek, De Donk en Molenstaete. Revant heeft vanaf vandaag een bronzen certificaat voor alle locaties door de Milieuthermometer ook uit te rollen in Zeeland (Lindenhof en Reigerbos in Goes en de Wielingen in Terneuzen). Een prachtig resultaat. Samen hebben zij in 3 jaar tijd hun CO2-footprint weten te verminderen met 10%. Een hele mooie prestatie. Tevens zijn de instellingen met dit traject nu bewust van de grote vastgoedopgave voor de komende 10 jaar: 49% CO2 reductie in 2030.

Green Deal Zorg in Breda
De Gemeente Breda heeft het initiatief genomen en met de zorginstellingen en Milieuplatform Zorg gekeken waar de kansen liggen. De milieuthermometer bleek een goed instrument om duurzame maatregelen in beeld te brengen die een gerichte besparing realiseren. Op 4 november 2015 tekenden acht zorginstellingen en een ziekenhuis in Breda de Green Deal: Op weg naar duurzame zorg. Hiermee beloofden zij in drie jaar minimaal 1 maar opschalend naar alle locaties in Breda voor het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg te certificeren. In 2017 heeft de negende zorginstelling zich aangesloten. Inmiddels is de tweede Bredase Green Deal voor de zorg al van start. Daar doen nog eens 6 instellingen aan mee vanuit onder andere de geestelijke gezondheid zorg.

Bron: Persbericht Gemeente Breda