Zó Werken we Samen aan Duurzame Zorg

9-3-2023

De Green Deal Samen werken aan duurzame zorg is door MPZ en vele partijen ondertekend en bevat ambitieuze doelstellingen en afspraken om in de zorgsector een onomkeerbare transformatie te bewerkstelligen naar een zorgstelsel en zorgsector met minimale impact op klimaat en milieu in 2050.

Integraal uitvoeringsplan
De afgelopen drie maanden hebben de brancheorganisaties gewerkt aan een eigen en een gezamenlijk Integraal uitvoeringsplan om tot resultaat te komen. Dit plan is 9 maart 2023 met de Tweede Kamer besproken. Het ministerie van VWS gaat aan de slag om de uitvoering te faciliteren. Daarbij is financiële steun een randvoorwaarde die met de komende voorjaarsbegroting, als het goed, gaat ingevuld wordt.

Versnelling in zicht
MPZ kijkt uit naar de versnelling die met deze stappen gezet wordt. Vooruitlopen en als onderdeel daarvan werkt MPZ aan kennis voor de energietransitie met de CO2-routekaartaanpak, en aan het thema circulair. Voor circulair is een start gaande voor de ontwikkeling van een kenniscentrum voor circulaire zorg waarmee duurzaam inkopen en gebruik van duurzame medische hulpmiddelen als eerste ondersteund wordt.

Op de MPZ-ledendag op donderdag 20 april wordt dit nader toegelicht.

Integraal uitvoeringsplan GDDZ3.0