Zorg zonder Afval Vierdaagse: meer aandacht voor minder afval bij 200 zorgorganisaties

16-05-2024

De zorgsector levert veel afval. Dat past niet bij de gezamenlijke ambitie om duurzame zorg te leveren. Daarom hebben 200 zorgaanbieders uit heel Nederland met ruim 3.000 zorglocaties en zo’n 410.000 medewerkers tijdens de Zorg zonder Afval Vierdaagse van 21 t/m 24 mei meer aandacht voor minder afval en betere afvalscheiding. Vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) is initiatiefnemer van de gedragscampagne.

Draagvlak en betrokkenheid van alle medewerkers
Veel zorgorganisaties hebben al een aanpak opgesteld voor afvalbeheer en afvalpreventie. De vraag voor de korte termijn is hoe daar draagvlak en betrokkenheid van alle medewerkers aan te voegen is. Daarom faciliteert MPZ de Zorg zonder Afval Vierdaagse: meer aandacht voor minder afval bij alle zorgmedewerkers. Doel van de campagne is meer bewustwording, tegengaan van verspilling van grondstoffen, bevorderen van hergebruik door afval goed te scheiden en het besparen van kosten.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0: 25% minder restafval in 2026
In Nederland is de zorg verantwoordelijk voor 7% van de CO2-voetafdruk, 13% van het grondstofverbruik en 4% van alle afvalstromen. De Zorg zonder Afval Vierdaagse is een actie in het kader van de landelijke Green Deal Duurzame Zorg (2022-2026). Hierin werken zo’n 350 partijen samen aan meer duurzame zorg. De zorgsector streeft met de Green Deal binnen het thema Circulair naar 25% minder ongesorteerd restafval in 2026 t.o.v. 2018. Dat betekent: minder grondstoffen verspillen, duurzame producten gaan gebruiken en als het toch afval wordt dan veel beter afval scheiden. Voor 2030 is de doelstelling minimaal 75% minder ongesorteerd restafval, door minder grondstofverbruik en betere afvalscheiding.

Afvalbewustwordingstips op de werkvloer
De campagne zet zorgmedewerkers aan tot verduurzaming op de werkvloer én zo mogelijk ook thuis. Het delen van kennis en ervaring over hoe eenvoudig bij te dragen geeft al veel inzicht in groenere zorg. Dit gebeurt door middel van handige bespaartips voor op het werk. Terugdringen van grondstofverspilling, beter afval scheiden, kijken naar hergebruik en bewustwording spelen hierin een belangrijke rol. Ook de facilitaire diensten gaan met de komst van de campagne aan de slag en zorgen voor de juiste afvalbakken. Alleen zo kan afval goed gescheiden worden.


Grootste impact op duurzaamheid
Adriaan van Engelen, directeur van Milieu Platform Zorgsector, initiatiefnemer van de landelijke Zorg zonder Afval Vierdaagse: “Zorgmedewerkers op de werkvloer kunnen veel meer bijdragen dan ze zelf weten. We maken hen daar graag bewust van. Uiteindelijk moet de campagne de restafvalstroom flink verkleinen en zo bijdragen aan het terugbrengen van het afval in de totale Nederlandse gezondheidszorg”.

Over de campagne
Met de afvalbewustwordingscampagne Zorg zonder Afval zetten zorgorganisaties hun medewerkers aan tot verduurzaming op de werkvloer en zo mogelijk ook thuis. Met de campagne wil Milieu Platform Zorgsector (MPZ) verduurzaming van organisaties in de zorg versnellen. 200 zorgaanbieders met meer dan 410.000 zorgprofessionals op zo’n 3.000 zorglocaties in het land nemen deel aan de campagne, die loopt van 21 tot en met 24 mei 2024.