Brancheverenigingen, verzekeraars en banken vragen kabinet steun voor verduurzamen zorg

6-5-2021

Om de zorg te verduurzamen, is een geld nodig om voor 2050 de CO2-uitstoot met 100 procent terug te brengen en de omslag te maken naar een circulaire bedrijfsvoering.

In een brief aan het nieuwe kabinet vragen de branches, verzekeraars en banken, allen partners van de Green Deal Duurzame Zorg (ActiZ, de Nederlandse ggz, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Nederlandse Vereniging van Banken) om steun.

De sector wil de heel voorzichtig ingezette route voor verduurzamen nu voortvarend voortzetten met het nieuwe kabinet.

MPZ en de leden denken hierin zeker mee.

De brief
Brief zorgbranches aan 2e kamer voor verduurzamen zorg – 2021