Zorggroep Reinalda ondertekent Green Deal Zorg 2.0

03-06-2019
De Zorggroep Reinalda ondertekende op 29 mei 2019 de Green Deal Zorg 2.0. Dat betekent dat de Haarlemse zorginstelling versneld aan de slag gaat met de verduurzaming van het Reinaldahuis. De ondertekening van de Green Deal Zorg valt onder het Haarlems Klimaatakkoord.

Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water en voedsel. Het doel van de Green Deal Zorg is om in 2030 tenminste 60% minder CO2 uit te stoten. Dit sluit aan bij de doelen uit het nationale en Haarlems Klimaatakkoord. Robbert Berkhout, wethouder Duurzaamheid: ‘Erg mooi om te zien dat Haarlemse zorginstellingen, zoals Zorggroep Reinalda, steeds duurzamer worden. Reinalda is een grote speler, dus hun deelname aan de Green Deal Zorg en het Haarlems Klimaatakkoord is heel belangrijk.’

Carolien Koning, bestuurder van Zorggroep Reinalda: ‘Dit initiatief helpt verduurzaming in de zorg te versnellen. Naast het zo goed mogelijk leveren van zorg aan de bewoners, vinden wij het als Zorggroep Reinalda ook belangrijk om zorg te dragen voor de maatschappelijke gevolgen van onze activiteiten. Daarom hebben we in 2018 besloten om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van onze bedrijfsprocessen.’

Haarlems Klimaatakkoord
De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2040 aardgasvrij en circulair en in 2050 klimaatbestendig te zijn. Iedereen draagt zijn steentje bij en niemand valt buiten de boot, want alle Haarlemmers zijn nodig om mee te denken hoe we de duurzaamheidsambities samen behalen. Afspraken die volgen uit samenwerkingsverbanden tussen duurzame initiatieven, bedrijven, organisaties en andere partners leggen we vast in het Haarlems Klimaatakkoord. De Green Deal Zorg 2.0 is hier onderdeel van.

Milieuthermometer en Green Deal Zorg
De Milieuthermometer is een van de beloften uit de Green Deal Nederland op weg naar Duurzame zorg, die in 2015 door diverse zorginstellingen is getekend om de verduurzaming te versnellen. De Milieuthermometer is een duurzaamheidstool van het Milieuplatform Zorgsector wat door aangesloten zorginstellingen zelf wordt onderhouden.