Gevaarlijke stoffen: Apotheek

Bij de bereiding van geneesmiddelen in de apotheek kan blootstelling plaatsvinden aan de farmaca en hulpstoffen. In veel gevallen betreft het hier stoffen die als gevaarlijk beschouwd worden. De Factsheet gevaarlijke stoffen apotheek geeft informatie over de eigenschappen van de stoffen waarmee je werkt en over maatregelen die genomen moeten worden om de blootstelling tot het minimum te beperken.

Vraag 1

Om blootstelling te voorkomen ná de bereiding van geneesmiddelen moet ik:

Vraag 2

Als er per ongeluk een zure vloeistof in mijn oog is gekomen moet ik het oog onmiddellijk spoelen met een basische vloeistof.

Vraag 3

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 4

Voor het werken in een zuurkast gelden enige regels. Dit zijn 2 van die regels:

Vraag 5

Het is belangrijk om de verpakking waarmee cytostatica aankomt op de apotheek te reinigen vóór gebruik.

Vraag 6

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 7

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 8

Bij het werken met bijtende en/of toxische stoffen is het dragen van beschermende kleding afdoende.

Vraag 9

Als er blootstelling plaats kan vinden aan cytostatica is het belangrijk:

Vraag 10

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 11

Voor de bereiding van steriele geneesmiddelen is het volgende belangrijk:

Vraag 12

Bij een besmetting met cytostatica moet ik:

Vraag 13

Op het etiket van gevaarlijke stoffen kan In combinatie met het gevarensymbool ook het woord “waarschuwing” of “gevaar” staan. Dit noemen we een:

Vraag 14

Als ik met brandbare stoffen werk is het meestal niet nodig om in de zuurkast te werken.

Vraag 15

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 16

Bijtende stoffen worden aangeduid met het volgende symbool

Vraag 17

In het “oude” systeem kenden we geen separaat gevarensymbool voor gassen. In het nieuwe systeem geeft onderstaand symbool aan dat we te maken hebben met gassen.

Vraag 18

2 Algemene tips voor het veilig werken in de apotheek zijn:

Vraag 19

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 20

Stoffen met onderstaand symbool kan ik gerust lozen op het riool.