Gevaarlijke stoffen: Apotheek

Bij de bereiding van geneesmiddelen in de apotheek kan blootstelling plaatsvinden aan de farmaca en hulpstoffen. In veel gevallen betreft het hier stoffen die als gevaarlijk beschouwd worden. De Factsheet gevaarlijke stoffen apotheek geeft informatie over de eigenschappen van de stoffen waarmee je werkt en over maatregelen die genomen moeten worden om de blootstelling tot het minimum te beperken.

Vraag 1

Bij het werken met bijtende en/of toxische stoffen is het dragen van beschermende kleding afdoende.

Vraag 2

In het “oude” systeem kenden we geen separaat gevarensymbool voor gassen. In het nieuwe systeem geeft onderstaand symbool aan dat we te maken hebben met gassen.

Vraag 3

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 4

Als er per ongeluk een zure vloeistof in mijn oog is gekomen moet ik het oog onmiddellijk spoelen met een basische vloeistof.

Vraag 5

Bij een besmetting met cytostatica moet ik:

Vraag 6

Op het etiket van gevaarlijke stoffen kan In combinatie met het gevarensymbool ook het woord “waarschuwing” of “gevaar” staan. Dit noemen we een:

Vraag 7

Stoffen met onderstaand symbool kan ik gerust lozen op het riool.

Vraag 8

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 9

Als er blootstelling plaats kan vinden aan cytostatica is het belangrijk:

Vraag 10

Voor het werken in een zuurkast gelden enige regels. Dit zijn 2 van die regels:

Vraag 11

2 Algemene tips voor het veilig werken in de apotheek zijn:

Vraag 12

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 13

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 14

Voor de bereiding van steriele geneesmiddelen is het volgende belangrijk:

Vraag 15

Als ik met brandbare stoffen werk is het meestal niet nodig om in de zuurkast te werken.

Vraag 16

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 17

Het is belangrijk om de verpakking waarmee cytostatica aankomt op de apotheek te reinigen vóór gebruik.

Vraag 18

Bijtende stoffen worden aangeduid met het volgende symbool

Vraag 19

Om blootstelling te voorkomen ná de bereiding van geneesmiddelen moet ik:

Vraag 20

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?