Gevaarlijke stoffen: Apotheek

Bij de bereiding van geneesmiddelen in de apotheek kan blootstelling plaatsvinden aan de farmaca en hulpstoffen. In veel gevallen betreft het hier stoffen die als gevaarlijk beschouwd worden. De Factsheet gevaarlijke stoffen apotheek geeft informatie over de eigenschappen van de stoffen waarmee je werkt en over maatregelen die genomen moeten worden om de blootstelling tot het minimum te beperken.

Vraag 1

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als ik hiermee handelingen ga verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 2

Als er blootstelling plaats kan vinden aan cytostatica is het belangrijk:

Vraag 3

Op het etiket van gevaarlijke stoffen kan In combinatie met het gevarensymbool ook het woord “waarschuwing” of “gevaar” staan. Dit noemen we een:

Vraag 4

Het is belangrijk om de verpakking waarmee cytostatica aankomt op de apotheek te reinigen vóór gebruik.

Vraag 5

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 6

2 Algemene tips voor het veilig werken in de apotheek zijn:

Vraag 7

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 8

Om blootstelling te voorkomen ná de bereiding van geneesmiddelen moet ik:

Vraag 9

Bijtende stoffen worden aangeduid met het volgende symbool

Vraag 10

Bij een besmetting met cytostatica moet ik:

Vraag 11

Als ik met brandbare stoffen werk is het meestal niet nodig om in de zuurkast te werken.

Vraag 12

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 13

Stoffen met onderstaand symbool kan ik gerust lozen op het riool.

Vraag 14

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 15

Als er per ongeluk een zure vloeistof in mijn oog is gekomen moet ik het oog onmiddellijk spoelen met een basische vloeistof.

Vraag 16

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 17

Voor de bereiding van steriele geneesmiddelen is het volgende belangrijk:

Vraag 18

Bij het werken met bijtende en/of toxische stoffen is het dragen van beschermende kleding afdoende.

Vraag 19

In het “oude” systeem kenden we geen separaat gevarensymbool voor gassen. In het nieuwe systeem geeft onderstaand symbool aan dat we te maken hebben met gassen.

Vraag 20

Voor het werken in een zuurkast gelden enige regels. Dit zijn 2 van die regels: