Gevaarlijke stoffen: Inkoop

Het inkoopproces is de eerste stap waarmee gevaarlijke stoffen de instelling binnenkomen. De afdeling inkoop speelt daarom een belangrijke rol in preventie. De Factsheet gevaarlijke stoffen inkoop behandelt een aantal relevante aspecten bij het inkoopproces van gevaarlijke stoffen. Als de afdeling inkoop daadwerkelijk aandacht schenkt aan de potentiële risico’s van gevaarlijke stoffen kan het risico in de gebruiksfase aanzienlijk verminderd worden.

Vraag 1

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 2

Stoffen met onderstaand symbool kunnen uitstekend worden geloosd in het riool.

Vraag 3

In welke categorie stoffen vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 4

Bij de inkoop van gevaarlijke stoffen/producten is het van belang dat:

Vraag 5

Bij de aanschaf van medische hulpmiddelen hoef ik geen rekening te houden met eventuele gevaarlijke stoffen.

Vraag 6

Stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze kanker veroorzaken worden aangeduid met het volgende symbool:

Vraag 7

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als medewerkers hiermee handelingen gaan verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 8

Schadelijke stoffen worden aangeduid met onderstaand symbool:

Vraag 9

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 10

Om de risico’s van gevaarlijke stoffen te verminderen is het belangrijk te kijken naar:

Vraag 11

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 12

Waarom speelt de afdeling inkoop een belangrijke rol bij het voorkomen van incidenten met gevaarlijke stoffen?

Vraag 13

Leveranciers zijn niet verplicht om informatie te geven over een gevaarlijk product.

Vraag 14

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 15

In het “oude” systeem kenden we geen separaat gevarensymbool voor gassen. In het nieuwe systeem geeft onderstaand symbool aan dat we te maken hebben met gassen.