Gevaarlijke stoffen: Inkoop

Het inkoopproces is de eerste stap waarmee gevaarlijke stoffen de instelling binnenkomen. De afdeling inkoop speelt daarom een belangrijke rol in preventie. De Factsheet gevaarlijke stoffen inkoop behandelt een aantal relevante aspecten bij het inkoopproces van gevaarlijke stoffen. Als de afdeling inkoop daadwerkelijk aandacht schenkt aan de potentiële risico’s van gevaarlijke stoffen kan het risico in de gebruiksfase aanzienlijk verminderd worden.

Vraag 1

Om de risico’s van gevaarlijke stoffen te verminderen is het belangrijk te kijken naar:

Vraag 2

In welke categorie stoffen vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 3

Stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze kanker veroorzaken worden aangeduid met het volgende symbool:

Vraag 4

Op het etiket van de verpakking van een gevaarlijke stof staan zinnen zoals: “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” en “bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen”. Deze informatie is alleen bedoeld als je met grote hoeveelheden van de stof werkt.

Vraag 5

Bij het werken met stoffen met op het etiket van de verpakking onderstaand gevarensymbool kan ik gerust een sigaret roken.

Vraag 6

Bij de inkoop van gevaarlijke stoffen/producten is het van belang dat:

Vraag 7

Op de verpakking van een vloeistof staat onderstaand symbool.

Als medewerkers hiermee handelingen gaan verrichten is het verstandig de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken:

Vraag 8

In welke categorie vallen gevaarlijke stoffen met onderstaand symbool?

Vraag 9

Schadelijke stoffen worden aangeduid met onderstaand symbool:

Vraag 10

Bij de aanschaf van medische hulpmiddelen hoef ik geen rekening te houden met eventuele gevaarlijke stoffen.

Vraag 11

Waarom speelt de afdeling inkoop een belangrijke rol bij het voorkomen van incidenten met gevaarlijke stoffen?

Vraag 12

In het “oude” systeem kenden we geen separaat gevarensymbool voor gassen. In het nieuwe systeem geeft onderstaand symbool aan dat we te maken hebben met gassen.

Vraag 13

Als ik meer wil weten over de eigenschappen van een stof kan ik uitgebreide informatie vinden:

Vraag 14

Stoffen met onderstaand symbool kunnen uitstekend worden geloosd in het riool.

Vraag 15

Leveranciers zijn niet verplicht om informatie te geven over een gevaarlijk product.